Kolęda w Puszczykowie

W uroczystość Objawienia Pańskiego /Trzech Króli/ do Domu Generalnego przybył z kolędą Ks. Proboszcz Roman Poźniak. O godz. 15.00 w kaplicy zakonnej razem z Braćmi profesami i postulantami, Ks. Proboszcz odmówił Koronkę do Bożego Miłosierdzia, następnie wygłosił krótką naukę i pobłogosławił Braci i dom zakonny. Miły, choć krótki czas kolędowania zakończyła wspólna kawa z ciastem i owocami w refektarzu zakonnym.