Konsekracja warszawskich biskupów pomocniczych

Uroczystość święceń biskupich rozpocznie się o godz. 11.00. Głównym konsekratorem będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, a współkonsekratorami – nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz bp Kazimierz Romaniuk, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej.

Biskup Józef Górzyński odprawi pierwszą Mszę świętą prymicyjną w niedzielę 8 grudnia o godz. 13.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie. Jego dewizą biskupią będą słowa: „Ad Mysterium ministrandum” (Do posługi Tajemnicy). W herb biskupi wpisał krzyż Chrystusa, który stoi na szczycie, z którego jak ze źródła wypływa siedem strumieni, siedem sakramentów.

Biskup Rafał Markowski odprawi Mszę świętą prymicyjną w niedzielę 15 grudnia o godz. 11.00 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie koło Otwocka. Za hasło biskupiego posługiwania przyjął słowa: „Jesu in Te cofido” (Jezu ufam Tobie). Centralne miejsce herbu zajmuje chrystogram symbolizujący Chrystusa, z którego wypływają promienie Bożego miłosierdzia w kolorze czerwonym i białym. W herbie biskupim znalazła się także harfa jako symbol sztuki, w szczególności muzyki.

Nowi biskupi pomocniczy archidiecezji warszawskiej zostali mianowani przez papieża Franciszka 4 listopada 2013 roku.

Biskup nominat Józef Górzyński był dotąd moderatorem wydziałów duszpasterskich kurii metropolitalnej warszawskiej i dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. Z racji specjalizacji w dziedzinie liturgii od lat uczestniczy w pracach wielu komisji diecezjalnych i krajowych. Urodził się 5 marca 1959 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1985 roku. Studiował liturgikę w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie.

Biskup nominat Rafał Markowski był rzecznikiem prasowym archidiecezji warszawskiej. Urodził się 16 kwietnia 1958 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1982 r. W Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora z zakresu religioznawstwa. Był twórcą i pierwszym dyrektorem katolickiego Radia Józef. W 2008 r. został rzecznikiem prasowym Archidiecezji Warszawskiej i dyrektorem Archidiecezjalnego Centrum Informacji. Był też administratorem Domu Arcybiskupów Warszawskich.