Koronka na placach i ulicach…

Już po raz szósty 28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Uczestnicy tej akcji modlić się będą o miłosierdzie dla bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, a także w intencjach lokalnych społeczności. Lista zgłoszonych miejscowości z wykazem ulic, na których będzie odmawiana Koronka w Polsce, a także poza granicami kraju, oraz instrukcja związana z organizowaniem takich punktów publicznej modlitwy jest na stronie: www.iskra.info.pl

Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, które Jezus dał św. Siostrze Faustynie, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo.