Ks. dr W. Rzeszowski szefem Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych

W tym roku rektorzy zajmowali się tematem „Rozeznawanie powołania i przyjmowanie kandydatów do seminarium duchownego”. Ich jubileuszowe, bo pięćdziesiąte już spotkanie, trwało do czwartku 4 września. Wybory nowego zarządu jeszcze przed upływem 3-letniej kadencji były koniecznością, gdyż dotychczasowy przewodniczący ks. Roman Pindel został przed niespełna rokiem biskupem bielsko-żywieckim. Natomiast wiceprzewodniczący, którym z reguły jest rektor seminarium zakonnego, bernardyn o. Roman Kośla przestał pełnić funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów został wybrany ks. dr Wojciech Rzeszowski, od 2007 r. rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Wcześniej przez 7 lat był ojcem duchownym gnieźnieńskich kleryków. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej (m.in. na KUL oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym).

Wiceprzewodniczącym w nowej kadencji będzie o. dr Piotr Matuszak, rektor WSD Braci Mniejszych Konwentualnych w Łodzi-Łagiewnikach. Zakonnik specjalizował się w formacji charytatywnej kandydatów do kapłaństwa w Polsce. Wykłada teologię pastoralną i kierownictwo duchowe.

Natomiast sekretarzem Konferencji został wybrany ks. dr Adam Łuźniak, rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (od 2006 r.), wykładowca patrologii oraz języka łacińskiego na PWT we Wrocławiu.

50. zjazd rektorów seminariów diecezjalnych i zakonnych zakończył się 4 września. W programie spotkania przewidziana była wymiana doświadczeń m.in. nt. procesu przyjmowania kandydatów do seminarium, współpracy psychologów z formatorami, trudności natury psychoseksualnej u kandydatów czy alumnów. Rektorzy rozmawiali też o przyjmowaniu ex-kleryków do seminarium i kryteriach określających ich zdatność do realizacji powołania. W trakcie konferencji była także mowa o „pozytywnej strategii promocji powołań”.