KS. MACIEJ MAKUŁA SDB KANDYDATEM KEP NA REDAKTORA KIERUJĄCEGO REDAKCJĄ PROGRAMÓW KATOLICKICH TVP SA

       Ks. Maciej urodził się 6 grudnia 1977 r. w Suwałkach. Po wstąpieniu do warszawskiej Inspektorii salezjanów odbył studia z teologii w seminarium salezjańskim w Łodzi i tam przyjął święcenia kapłańskie 21 maja 2005 r. Następnie odbywał studia podyplomowe z dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim odbywając w tym czasie rożne  praktyki z zakresu multimediów, między innymi we Florencji. Jak sam napisał interesuje go nagrywanie, montowanie i produkcja filmów misyjnych; kontakt z dziennikarzami; rzecznictwo  prasowe; pisanie tekstów dziennikarskich; prowadzenie szkoleń i zajęć z zakresu dziennikarstwa i multimediów.
        Był wychowawcą trudnej młodzieży w Różanymstoku, kapelanem hematologii w Warszawie a następnie duszpasterzem akademickim w Łodzi. Od 2010 roku działał w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie, zajmując się multimediami i wolontariatem misyjnym.
       Aktualnie jest dyrektorem tego Ośrodka i przełożonym wspólnoty. Biegle posługuje się językiem włoskim i angielskim, zna także na poziomie podstawowym język francuski. Do pełnienia posługi redaktora kierującego Redakcją Programów Katolickich TVP SA był rekomendowany przez wszystkich inspektorów salezjańskich w Polsce, a także przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.