Ks. Marek Marczak nowym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodz

roczyste wręczenie nominacji nastąpi 3 września, a prezentacja nowego rektora odbędzie się podczas inauguracji roku akademickiego łódzkich uczelni teologicznych.

Ks. Marek Marczak urodził się w 1969 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Bezpośrednio po egzaminie dojrzałości (ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie), wstąpił w 1987 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Po jego ukończeniu przez dwa lata był wikariuszem w parafii św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie Poduchownym.

W 1996 r. rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył w 2004 r. uzyskując tytuł doktora teologii. Od 2004 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Instytucie Teologicznym w Łodzi. W 2005 r. został skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi. Uczestniczy w spotkaniach kręgów Kościoła Domowego, a w grudniu 2012 r. został mianowany przez abpa Marka Jędraszewskiego archidiecezjalnych duszpasterzem pracowników nauki.