Ks. Matteo Campagnaro nowym Rektorem „RM”

W czasie kameralnej uroczystości w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich nowy rektor seminarium złożył przysięgę i wyznanie wiary oraz odebrał dekret, który wręczył mu kard. Kazimierz Nycz.

Ks. prałat dr Matteo Campagnaro, dotychczasowy kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, zastąpi na stanowisku rektora Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego “Redemptoris Mater” ks. prałata dr. Alojzego Oberstara, który pełnił tę funkcję ponad 30 lat.

Ekipa odpowiedzialna za Drogę Neokatechumenalną na całym świecie zdecydowała, aby w porozumieniu z arcybiskupem warszawskim, dokonać zmian w seminarium “Redemptoris Mater” w Warszawie. Podczas rekolekcji dla księży w Porto San Giorgio Kiko Arguello, odpowiedzialny Ekipy, przedstawił kandydatów na formatorów, których następnie zatwierdził i mianował metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

 

– Na pewno jest to dzień historyczny dla seminarium, ale dla mnie i dla mojego życia również. Z pokorą wchodzę w to dzieło Boże, które stworzyli inni. Mam świadomość, że ta posługa przekracza moje możliwości, ale jestem pewny, że Pan Bóg będzie w niej obecny. Tak jak zawsze był i jest w moim życiu. Jestem spokojny, bo wiem, że to wola Boga – mówi ks. Matteo Campagnaro, nowy rektor seminarium Redemptoris Mater.

Nowy rektor ks. Matteo Campagnaro również ukończył seminarium “Redemptoris Mater” w Warszawie. – Jestem wdzięczny, że mogłem się formować w tym seminarium i że miałem takich formatorów – mówi ks. Campagnaro.

Archidiecezjalne Seminarium Misyjne “Redeptoris Mater” utworzył w 1990 roku metropolita warszawski kardynał Józef Glemp. I od początku istnienia seminarium, przez ponad 30 lat, jego rektorem był ks. Alojzij Oberstar.

Księża, którzy ukończyli seminarium “Redemptoris Mater”, przez kilka lat posługują w parafiach archidiecezji warszawskiej, a później część z nich wyjeżdża na misje w porozumieniu z inicjatorami Drogi Neokatechumenalnej.

 

– Jest to seminarium misyjne, w którym do kapłaństwa formują się klerycy z całego świata, którzy są gotowi posługiwać na całym świecie – mówi ks. Matteo Campagnaro.