Ks. prof. Skrzypczak: dym szatana wdarł się do Kościoła i pobudził do grzechu także „dusze Bogu poświęcone”

Ks. prof. Robert Skrzypczak w konferencji dla prezbiterów diecezji włocławskiej wskazał próby dostosowania nauczania Kościoła do obecnych czasów, co pociąga za sobą niebezpieczeństwo przeinaczeń doktryny, postawienie rozumu nad wiarą czy infiltrację Kościoła oraz atak na rodzinę.

Duchowny wygłosił 28 listopada wykład do włocławskich prezbiterów w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Konferencję poświęcił szeroko rozumianej kondycji współczesnego Kościoła. Rozpoczął od refleksji nad dostrzegalnym w świecie kryzysem wiary i Kościoła. Doszukując się jego przyczyn wskazywał m.in. mylenie pojęć „rozwoju” i „postępu”.

 

„Motorem rozwijania się naszego rozumienia słowa Bożego, woli Boga i doktryny chrześcijańskiej jest Duch Święty” – mówił ks. Skrzypczak.

Dodał, że nieuzasadnione podążanie za postępem naukowym oraz opinią publiczną postawiły Kościół na rozdrożu.

W dalszej części ks. Skrzypczak przytoczył kilka przyczyn prześladowania Kościoła, które pochodzą z zewnątrz, ale i wnętrza wspólnoty wierzących. W tym miejscu przytoczył wypowiedź papieża Pawła VI o dymie szatana, który wdarł się do Kościoła i pobudził do grzechu także „dusze Bogu poświęcone”.

Wskazał próby dostosowania nauczania Kościoła do obecnych czasów, co pociąga za sobą niebezpieczeństwo przeinaczeń doktryny, postawienie rozumu nad wiarą czy infiltrację Kościoła oraz atak na rodzinę. Jako antidotum na tę sytuację, ks. Skrzypczak, przywołując wypowiedzi ks. Dolindo Ruotolo, wskazał żarliwą modlitwę, post i troskę o czystość serca. Przypominając zaś przesłanie Maryi z Quito, wskazał dużą rolę oraz znaczenie małych wspólnot, które będą wspierać i ratować Kościół.