Ks. Tomasz Atłas powołany do pracy w Watykanie

Pochodzący z Tymbarku kapłan będzie pracował w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Ksiądz prałat Tomasz Atłas po zakończeniu drugiej kadencji dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce został powołany do pracy w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w Watykanie.

„Nie spodziewałem się, że po zakończeniu drugiej kadencji w Warszawie przyjdzie mi skierować kroki nie z powrotem do diecezji tarnowskiej, tylko do Wiecznego Miasta. To duże wyzwanie, ale też i duża szansa. Ważnym sektorem, którym mam się zająć, będzie formacja misyjna. To m.in. formacja misyjna formatorów w seminariach misyjnych, wizytacje seminariów. Jeśli pojawią się trudniejsze kwestie do rozwiązania to mam się bardziej zaangażować na tym odcinku” – powiedział kapłan diecezjalnemu radiu RDN Małopolska.

Prefektem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów od 2009 roku jest kard. Louis Antonio Tagle. Kongregacja jest watykańskim urzędem zajmującym się misyjną działalnością Kościoła. Jej zadaniem jest szerzenie wiary na całym świecie, ze szczególną kompetencją koordynowania wszystkich sił misyjnych, wydawania zarządzeń dla misji, popierania formacji kleru i hierarchii lokalnych, zachęcania do zakładania nowych instytutów misyjnych i wreszcie udzielania pomocy materialnej dla działalności misyjnej. Jest ona zwyczajnym i wyłącznym narzędziem Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej do sprawowania jurysdykcji nad wszystkimi misjami i współpracą misyjną.

Ks. Tomasz Atłas jest kapłanem diecezji tarnowskiej. Urodził się 23.01.1974 w Limanowej. Pochodzi z Tymbarku. Święcenia prezbiteratu otrzymał w 1999 r. Sześć lat później na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie obronił doktorat z teologii w zakresie misjologii. Wcześniej pracował jako misjonarz fidei donum w Republice Konga, skąd powołano go do pracy w Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Został asystentem i osobistym sekretarzem przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, a od 15 września 2005 r. pełnił też funkcję delegata ds. misjonarzy.

Od lipca 2008 r. zaczął pełnić funkcję sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, a w styczniu 2011 r. został mianowany dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. 14 stycznia 2016 r. mianowany dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce na drugą pięcioletnią kadencję. Prezydent RP oznaczył go w 2020 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi.