Księga Przysłów podczas Verba Sacra

W poznańskiej katedrze popularna aktorka telewizyjna Barbara Bursztynowicz zaprezentuje w niedzielę 10 października fragmenty Księgi Przysłów. Będzie to kolejna prezentacja w ramach nowego cyklu Verba Sacra – Biblia Trzeciego Tysiąclecia. Stary i Nowy Testament czytany jest od początku, księga po księdze, z udziałem polskich aktorów i w nowej oprawie muzycznej. Wydarzenie będzie też transmitowane na kanale YouTube.

„Księga Przysłów jest dla nas, współczesnych jak puzzle, które wydają się zbyt trudne do ułożenia. Jednak Mądrość Boga tak prowadzi nasze życie, aby ułożyło się ono w piękny i zrozumiały obraz” – mówi KAI Przemysław Basiński, pomysłodawca ogólnopolskiego cyklu Verba Sacra.

W komentarzu biblijnym ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot z Zakładu Teologii Historycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podkreśla, że „cała księga jest bardzo niejednolitym zbiorem wielorakich sentencji pochodzących od izraelskich nauczycieli mądrości”. Zaznacza, że „ich głównym zadaniem jest znalezienie mądrości oraz wytrwałe podążanie za nią, ponieważ źródło swe znajduje ona w Bogu. Natomiast o jej nabyciu świadczy umiejętność stosowania jej wymogów w życiu codziennym”.

Komentator zwraca uwagę na oryginalność Księgi Przysłów.

„Leży ona w znakomitej umiejętności przemieszania najróżniejszych rodzajów literackich, począwszy od prostego zbioru zawierającego paralelizmy o szalenie urozmaiconej treści, często ze sobą wprost niepowiązane, po szersze i spójne tematycznie sekwencje, których zadaniem jest przede wszystkim ugruntowanie czytelnika w umiłowaniu mądrości życiowej” – czytamy w komentarzu.

10 października w Kościele w Polsce będzie obchodzony XXI Dzień Papieski. Akcentem nawiązującym do tego wydarzenia podczas prezentacji Verba Sacra będzie oprawa muzyczna w formie impresji na tematy pieśni maryjnych, przygotowana przez Kwartet Improsonus pod kierownictwem Katarzyny Stroińskiej-Sierant.

Prezentacja odbędzie się w niedzielę 10 października o godz. 16.30.

Ogólnopolski cykl „Verba Sacra” zapoczątkował 23 stycznia 2000 roku Gustaw Holoubek. Wybitny polski aktor zmarły w 2008 r. recytował wówczas fragmenty Księgi Koheleta oraz Pieśni nad Pieśniami w przekładzie tzw. Biblii Poznańskiej.

Od tego czasu teksty Biblii Tysiąclecia, Biblii Poznańskiej, Biblii ks. Jakuba Wujka, Ojców Kościoła oraz literaturę religijną prezentowało ponad 100 aktorów, m.in. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Krzysztof Kolberger, Maja Komorowska, Halina Łabonarska, Danuta Stenka, Zbigniew Zapasiewicz. Byli też wykonawcy spoza środowiska aktorskiego: Wspólnoty Jerozolimskie, klerycy Seminarium Duchownego, szafarze, artyści i rodziny poznańskie.