Księża Misjonarze: Dziewięcioletnia nowenna ku czci NMP objawiającej Cudowny Medalik

Z początkiem Adwentu br. rozpoczyna się NOWENNA ku czci NIEPOKALANEJ objawiającej CUDOWNY MEDALIK (2021–2030). Jej celem jest przygotowanie się do Jubileuszu 200. rocznicy objawień maryjnych, jakie miały miejsce w 1830 r. w Paryżu (rue du Bac), a których doświadczyła św. Katarzyna Labouré ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.  Do istoty Nowenny należy przemierzanie kraju (peregrynacja) z orędziem Niepokalanej utrwalonym na Cudownym Medaliku. Przedstawiciele Rodziny św. Wincentego a Paulo, w której miało miejsce objawienie, czyli Księża Misjonarze oraz Siostry Miłosierdzia, wraz z członkami Stowarzyszenia Cudownego Medalika, zamierzają w ciągu najbliższych dziewięciu lat nawiedzać parafie polskich miast i wsi, i w odpowiedzi na wezwanie Niepokalanej zachęcać do włączenia się w Jej wstawienniczą modlitwę za świat. Maryja prosiła o odmawianie modlitwy różańcowej w/w intencji. Do tego wezwania nawiązują kolejne objawienia, jak w Lourdes, Fatimie czy Medjugorie. Widzialnym darem dla wszystkich będzie znak, jakim jest objawiony Medalik. Mamy nadzieję, że dziewięć lat peregrynacji przyczyni się do jednania się ludzi z Bogiem i do duchowego odrodzenia nas samych.

Jako synowie i córki św. Wincentego a Paulo, w którego rodzinie Najświętsza Panna objawiła po raz pierwszy, iż jest niepokalanie poczęta, a co zostało utrwalone na Cudownym Medaliku, pragniemy zachęcić wszystkich wiernych do włączenia się w wypełnienie woli Niepokalanej.

Nowenna będzie się odbywała pod hasłem „Cudowny Medalik: znak z nieba i drogowskaz do nieba”. Logo Nowenny stanowi rewers Cudownego Medalika.

Informacje związane z Nowenną można znaleźć na stronie www.cudowny-medalik.pl