LIST PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU DO ZAKONNIKÓW

Drodzy Ojcowie i Bracia,
Drodzy Członkowie Wspólnot Zakonnych

Miłość do Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa, cześć Najświętszej Maryi Panny i naśladowanie Jej cnót są nierozłącznym elementem depozytu wiary, dziedzictwem mocno rozwiniętym i przeżywanym na naszych ziemiach, zarówno w życiu naszych ojców, jak i w czasach obecnych. Historia sprawiła, że Naród Polski połączył się z Jasną Górą szczególnymi więzami, a wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej zawisł w polskim domu i wycisnął się w sercach wierzących. Pielgrzymowanie do Jej sanktuarium łączy się często z żalem za grzechy i spowiedzią, pragnieniem porzucenia złej drogi i poprawą, a spotkanie z Jasnogórskim obliczem Matki Bożej nieustannie zachęca do odnowy życia i powrotu do pierwotnej gorliwości. Pragnę wyrazić radość z podjętej inicjatywy peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do wszystkich klasztorów męskich w Polsce w 50 rocznicę pierwszego takiego wydarzenia, kiedy to Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan Wyszyński przekazał Zakonnikom jasnogórski wizerunek.
 

Niech spotkanie z Matką Bożą pomoże zachwycić się pięknem Jej wierności i zaufania Panu Bogu, niech będzie motywem do głębszego wejrzenia w serce i radosnego odnowienia zakonnego charyzmatu, oraz obudzenia większej miłości do Świętego Kościoła, niech uczy bliskiego zjednoczenia z Jej Synem Jezusem Chrystusem, któremu wszyscy pragniemy wiernie służyć.
 

Wszystkich Ojców i Braci, Członków Wspólnot Zakonnych, pośrednictwu Matki Bożej Częstochowskiej polecam i o modlitwę za Kościół w Polsce proszę
 

 

Warszawa, 29 sierpnia 2013 r.