List przewodniczącego KWPZM o przygotowaniach do Roku Życia Konsekrowanego

O. Janusz Sok zachęcił zakonników, aby rozpoczynający się wraz z Adwentem Rok Życia Konsekrowanego nie był jedynie czasem nowych projektów i dokumentów, którymi i tak są "systematycznie zasypywani". Proponuje zatem, aby rozpocząć od refleksji nad swoim życiem zakonnym. – To oczywiste, że jak chleb powszedni, potrzebna jest nam gotowość do nawrócenia. Potrzeba więc Bożej łaski i naszego otwartego myślenia, i wrażliwości – czytamy w liście.

Przywołując wyniki badań socjologicznych, przewodniczący KWPZM zwrócił uwagę na to, że ludzie mają słabe pojęcie o specyfice życia konsekrowanego, w związku z tym nie ma ono dla nich większego znaczenia.

– Z drugiej strony niejednokrotnie my sami trwamy w iluzji o sile naszego świadectwa, znaku wspólnoty, czy konsekracji – napisał redemptorysta. Jak dodał, "trzeba więc odważnej refleksji, bo przecież nie żyjemy dla siebie i nie chcemy zajmować się wyłącznie sobą". W liście zachęcił zakonników do stawiania sobie pytań o to jak, gdzie i jakim językiem mówić o pięknie życia zakonnego.

Przewodniczący KWPZM przypomniał ustalenia ze spotkania plenarnego, które odbyło się 30 września br. w Warszawie. Zaproponowano wówczas różnego rodzaju inicjatywy, wśród nich wspólne dni skupienia, pielgrzymka do lokalnego sanktuarium, dni otwartych drzwi, wspólne czuwania modlitewne, projekty ewangelizacyjne, spotkania w dekanatach razem z kapłanami diecezjalnymi, dni powołaniowe, relacje z seminarium, udział w lokalnych mediach.

Poinformował także o powołaniu diecezjalnych delegatów ds. zakonów męskich, którzy będą koordynować wydarzenia związane z rokiem życia konsekrowanego w diecezjach i dbać o integrację środowiska zakonnego, szczególnie w ramach formacji stałej i promocji powołań.