List Sekretarza Stanu

 

Wielebna Matko
Czcigodny Ojcze

Kieruję do Was niniejsze przesłanie, gdy cały Kościół śledzi z napięciem ostatnie dni świetlanego pontyfikatu Jego Świątobliwości Benedykta XVI i oczekuje na przyjście Jego następcy, którego Najdostojniejsi Kardynałowie zebrani na Konklawe, prowadzeni mocą Ducha Świętego, wybiorą po wspólnym rozeznaniu znaków czasu Kościoła i świata.

Prośba Jego Świątobliwości Benedykta XVI o modlitwę, skierowana do wszystkich wiernych, aby towarzyszyli Mu w momencie, gdy złoży w ręce Pana urząd Piotrowy i oczekiwali z ufnością na przyjście nowego Papieża, w sposób szczególny dotyczy uprzywilejowanych członków Kościoła jakimi są osoby życia konsekrowanego w zakonach kontemplacyjnych.

Jego Świątobliwość jest pewny, że Wasze klasztory żeńskie i męskie, rozsiane po całym świecie, są cennym źródłem tej rozmodlonej wiary, która przez wieki towarzyszy Kościołowi i go wspiera na jego drodze. Przyszłe Konklawe będzie mogło liczyć w sposób specjalny na nieskazitelną czystość Waszej modlitwy i wielbienia Boga.

Najbardziej znamienny przykład tego duchowego wywyższenia, wyrażającego najprawdziwszy i najgłębszy wymiar każdego aktu kościelnego, to jest Ducha Świętego, który kieruje Kościołem, jest nam dany przez Jego Świątobliwość Benedykta XVI, który sterował Łodzią Piotrową wśród fal historii, a następnie postanowił oddać się nade wszystko modlitwie, kontemplacji Najwyższego i refleksji.
 

Pozdrawiam Was z chrześcijańską miłością, przyłączając się do waszej modlitwy.
 

Z Watykanu, dnia 21 lutego 2013 r.
 

Tarcisio Kard. Bertone
Sekretarz Stanu