Łódzkie Wielkopostne Kościoły Stacyjne już po raz piąty

Wyznaczył on 34 świątynie w Łodzi, w których codziennie odbywa się liturgia Eucharystii pod przewodnictwem biskupa, odmawia się koronkę do Bożego Miłosierdzia i podejmuje praktyki pokutne.

 

– Decyzją Stolicy Apostolskiej, za pielgrzymowanie do kolejnych kościołów stacyjnych, po wypełnieniu zwyczajnych warunków, można uzyskać codziennie łaskę odpustu zupełnego. Ofiary zbierane jako jałmużna wielkopostna, będą przeznaczone na wsparcie dla najbiedniejszych rodzin danej parafii – czytamy w komunikacje bp. Marka Marczaka, administratora Archidiecezji Łódzkiej.

 

Do Kościołów Stacyjnych w Łodzi pielgrzymuje wielu ludzi, którzy w ten sposób chcą lepiej przeżyć okres pasyjny. Jednym z pielgrzymów jest prof. dr hab. Jadwiga Moll, kardiolog dziecięcy, pracująca w ICZMP w Łodzi.

 

– W chwili, gdy zbliża się czas Wielkiego Postu, czas zadumy, refleksji, modlitwy i przygotowania, właśnie nam, ludziom, którzy są tak bardzo zajęci, zalatani, i którym wydaje się, że nie mają czasu na nic, jest bardzo potrzebne, aby sięgnąć do korzeni – mówi prof. Moll. – To w zasadzie są nasze korzenie chrześcijaństwa, połączone z męczeństwem pierwszych chrześcijan. Nasz pielgrzymowanie z biskupem diecezjalnym od kościoła do kościoła, refleksja, modlitwa i jałmużna, która przy tym też może być, dają ogromną siłę. Dają przygotowanie do tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli do Zmartwychwstania Pańskiego. Ale pozwala nam to też na zastanowienie się nad sobą i na pokutę – dodaje.

 

O świątyniach stacyjnych przypomina też książka "Łódzkie Kościoły Stacyjne". – Książka to pomysł abp. Marka Jędraszewskiego – mówi Anna Skopiańska, autorka publikacji. Można w niej znaleźć rozdziały dotyczące 34 świątyń Łodzi, ale też trochę informacji o rzymskich kościołach – odpowiednikach tych łódzkich, a także rozważania dotyczące Ewangelii na każdy dzień pielgrzymowania – podkreśla. Książkę można nabyć w każdej parafii oraz w Księgarni Archidiecezjalnej w Łodzi.