Maronicki patriarcha Antiochii kard. Raï w Polsce

We wtorek po południu kard. Raï spotka się w Belwederze z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. 29 maja br. patriarcha podczas konferencji naukowej "Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie" wygłosi wykład pt. "Sytuacja chrześcijańskich Kościołów Bliskiego Wschodu w perspektywie Kościoła powszechnego". W odbywającej się w Domu Arcybiskupów Warszawskich konferencji poświęconej obecnej sytuacji religijnej na Bliskim Wschodzie oraz przemianom polityczno-społecznym, jakie miały tam miejsce w ostatnich latach wezmą udział: ks. prof. Krzysztof Kościelniak, ks. prof. Józef Naumowicz, dr Marta Woźniak, Michał Murkociński i Grzegorz Polak.

Organizatorem konferencji jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, a współorganizatorem Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Patronat honorowy nad konferencją objął także Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych.

Konferencja obędzie się w godzinach 10.00-14.00 w przy ulicy Miodowej 17/19 w Warszawie.

W czasie pobytu w Polsce patriarcha m. in. weźmie udział 30 maja w uroczystości Bożego Ciała w Warszawie. W niedzielę 2 czerwca będzie, obok prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera, jednym z honorowych gości Święta Dziękczynienia, które będzie odbywało się przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Kard. Béchara Boutros Raï urodził się 25 lutego 1940 w miejscowości Himlaya koło Antelias w Libanie. Kształcił się w swoim kraju i na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, po czym wstąpił do Maronickiego Zakonu Najświętszej Maryi Panny (mariamici; OMM). Uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął 3 września 1967. W swojej ojczyźnie założył Instytut Języków Obcych w Louayzé. Był m.in. sędzią Sądu Patriarszego.

2 maja 1986 Maronicki Synod Patriarszy wybrał go na biskupa tytularnego, wikariusza patriarszego (sakrę przyjął 2 lipca tegoż roku). 9 czerwca 1990 został biskupem nowo utworzonej eparchii (diecezji) Jbeil (Byblos) i na tym stanowisku zastała go decyzja Synodu Patriarszego w Bkerké pod Bejrutem z 15 marca 2011 r. o wybrania go na 77. z kolei patriarchę Antiochii dla maronitów. Po wyborze dodał do swego imienia – zgodnie z wielowiekowym zwyczajem niektórych katolickich Kościołów wschodnich – imię Piotr (Butrus/Boutros po arabsku, Pierre po francusku) dla podkreślenia swych więzi z biskupem Rzymu. We wrześniu 2012 r. podejmował w swym kraju Benedykta XVI.

Maronici tworzą jedyny katolicki Kościół wschodni, który zawsze pozostawał w łączności z Rzymem, tzn. nie powstał w wyniku uznania władzy papieża przez część wyznawców innego Kościoła wschodniego. Nie należy więc do grupy Kościołów unickich. Ma rangę patriarchatu, w którego skład wchodzi 8 archieparchii (archidiecezji), 16 eparchii (diecezji) i 2 egzarchaty patriarsze – w Libanie i 12 innych krajach. Przez wieki, z powodu biedy, prześladowań i naporu islamu, wielu maronitów opuściło strony ojczyste, dzięki czemu ich skupiska istnieją także w innych krajach Bliskiego Wschodu, w Europie Zachodniej, obu Amerykach i Australii. Ich liczebność ocenia się na niemal 3,5 mln.