Młodzi spotkają się w Walencji…

 

Ogłosił to 31 grudnia przełożony Wspólnoty br. Alois podczas wieczornych modlitw w jednej z hal Centrum Wystawowego Letňany w Pradze. Dodał, że spotkania te nie są celem samym w sobie, ale dodają sił w podążaniu naprzód.

Wcześniej brat Alois odnosząc się do proponowanych w bieżącym roku słów Pana Jezusa: „Wy jesteście solą ziemi”podkreślił, że Chrystus posyła chrześcijan wszędzie, by nieśli dobrą nowinę o miłości Boga, zachęcającego ich, by stali się zaczynem pokoju pośród ludzkości tragicznie rozdzieranej konfliktami. Dodał, że wspiera nas w tym dziele Maryja i wielu świadków wiary, w tym założyciel Wspólnoty z Taizé, br. Roger (1915-2005). Jego osoba w tym roku, kiedy przypada 100 rocznica jego urodzin i dziesiąta tragicznej śmierci, będzie wspominana szczególnie. Oprócz cotygodniowych spotkań będzie też jedno z udziałem młodych zakonników i zakonnic a także inne dla młodych teologów. Ponadto między 9 a 16 sierpnia będzie „Wielkie spotkanie, aby odnowić więzy solidarności”.

Zastanawiając się nad tym, dlaczego trzeba odnawiać więzi, przeor Taizé wskazał na konieczność ponowienia decyzji, by żyć solidarnie, bowiem ludzkość staje wobec nowych nieznanych wyzwań, w tym ubóstwa, migracji czy zagrożeń dla środowiska naturalnego. Ponadto solidarność zakłada przemianę naszej mentalności. Brat Alois zauważył, że chodzi tutaj o pomoc najuboższym. Nie jest to tylko dawanie innym, ale również otrzymywanie, bowiem osoby biedniejsze nas humanizują, czasami sprawiają, że lepiej rozumiemy Ewangelię w całej jej głębi. Podkreślił, że bracia z Taizé nie mają gotowych rozwiązań, a raczej pragną zaoferować przestrzeń do poszukiwań. Wzorem jest dla nich postawa Brata Rogera, który starał się braterstwo wprowadzać w życie, nie myśląc o tym, co wyrośnie z niewielkiego ziarenka. „Jego życie dodaje nam odwagi, żebyśmy zaczynali, mając bardzo niewiele” – stwierdził jego następca.

Mówiąc wielkich spotkaniach organizowanych przez braci w różnych częściach globu brat Alois zaznaczył, że nie są one celem samym w sobie, ale dodają sił w podążaniu naprzód. Zapowiedział następnie kolejne etapy pielgrzymki zaufania: w lutym 2015 roku w Australii i Nowej Zelandii, we wrześniu 2016 roku w Cotonou w Beninie w Afryce, zaś za rok, w dniach dniach 28 grudnia 2015 do 1 stycznia 2016 r. w Walencji, w Hiszpanii. Wiadomość tą młodzi zgromadzeni w katedrze na Hradczanach oraz czterech halach Centrum Wystawowego Letňany przyjęli gromkimi brawami. Wielu Polaków wyrażało nadzieję, że pomimo sporej odległości, uda im się dotrzeć za rok do Walencji.

31 grudnia młodzi w lokalnych wspólnotach Pragi uczestniczyli w nocnym czuwaniu modlitewnym o pokój na świecie. Zakończyło się ono około północy, kiedy nastąpiło powitanie Nowego Roku i złożenie życzeń. Z kolei 1 stycznia młodzi spotkają się na „święcie narodów”, kiedy przez dwie godziny każda narodowość przedstawi taniec charakterystyczny dla swojej kultury, piosenkę, zaś Polacy bardzo często śpiewają kolędy. Pomaga to poznać Europę i jej dziedzictwo. Uczestnicy 37. Europejskiego Spotkania Młodych pozostaną w Pradze do 2 stycznia.