Modlitwa przeciw apostazji

O modlitwę w intencji osób, które podjęły decyzję wystąpienia z Kościoła lub pozostają z dala od niego apeluje w liście na I Niedzielę Wielkiego Postu biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

„Proszę księży proboszczów, aby podczas każdej Mszy św. odnowili dzisiaj z wiernymi przyrzeczenia chrzcielne. Niech wszyscy wypełniają ofiarnie zobowiązania wynikające z chrztu i modlą się w intencji tych, którzy podjęli decyzję wystąpienia z Kościoła lub pozostają od niego daleko. Pielęgnując w naszych sercach łaskę chrztu będziemy mieli w sobie Boże życie” – pisze biskup.

„W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post – błogosławiony czas pokuty i nawrócenia. To wyjątkowa okazja do odnowienia w sobie Bożego życia otrzymanego na chrzcie świętym i pogłębiania podobieństwa do Chrystusa, abyśmy mogli przeżywać razem z Nim wielkanocne Misterium zbawienia – zaznacza biskup.

Zwracając się do katolickich rodziców pragnących szczerze dobra swojego dziecka biskup napomina, że powinnością ich jest zatroszczenie się o to, aby zostało ono ochrzczone jak najszybciej w ich kościele parafialnym i nie wolno im odkładać chrztu z racji na sytuację materialną rodziny ani w celu zapewniania obecności podczas celebracji szczególnych gości.

„Rodzice, którzy rezygnują z chrztu dziecka, tłumacząc to pozostawieniem mu wolności wyboru, pozbawiają dziecko darów Bożych i zazwyczaj nie zapewniają potomstwu właściwego wychowania religijnego. Łączenie wiary w Boga z kultem ziemskich bożków i relatywizm moralny prowadzą zawsze donikąd” – upomina hierarcha.

„Z tego powodu spotykamy coraz częściej w naszych środowiskach osoby nieochrzczone. Nie bądźcie wobec nich obojętni. Powiedzcie im o Chrystusie, o tym, że przez Chrzest stajemy się dziećmi Bożymi, podzielcie się z nimi swoim doświadczeniem wiary. Zaproponujcie im rozpoczęcie katechumenatu dla dorosłych, który prowadzony jest przy bazylice katedralnej w Sandomierzu” – apeluje bp Nitkiewicz.

Biskup przypomina, że w wypełnianiu tych zadań, rodzice lub opiekunowie dziecka wspierani są przez chrzestnych, ale ta zaszczytna funkcja nie może wynikać jedynie z układów rodzinnych i przyjacielskich, czy mieć na względzie zabezpieczenie materialnych potrzeb dziecka.

„Zgodnie z intencją Kościoła rodzice chrzestni pełnią bowiem rolę nauczycieli wiary. Mają dbać o rozwój życia duchowego chrześniaka i chrześniaczki oraz pomagać ich rodzicom lub opiekunom w formowaniu prawdziwie chrześcijańskiej postawy swoich duchowych synów i córek. Dlatego rodzice chrzestni powinni być przykładnymi katolikami, którzy przyjęli sakrament Bierzmowania i Eucharystii, ukończyli przynajmniej szesnaście lat, prowadzą życie zgodne z nauką Kościoła i są wolni od kar kościelnych” – podkreśla ordynariusz.

Biskup sandomierski zwraca też uwagę wiernym na to, że aby mogli wychować inne osoby w wierze, muszą się zatroszczyć w pierwszej kolejności o wzrost wiary u samych siebie. Zaapelował, by pamiętać o tym podczas uczestnictwa w obrzędzie sakramentu chrztu.

„Rozważajmy wielkość tego daru, który w sposób niezasłużony otrzymaliśmy. Odkrywajmy nieustannie nasz chrześcijański rodowód współistniejący z tożsamością określoną przez imię i nazwisko, miejsce urodzenia, rodziców, otrzymane wychowanie i wykształcenie” – zachęca.

„Nigdy nie zapominajmy, że jesteśmy chrześcijanami i należymy do rodziny Boga. Dlatego bez względu na okoliczności, zajmowane stanowisko i preferencje polityczne każdy powinien postępować zgodnie z nauką Chrystusa. W ten sposób będziemy realizowali swoją drogę do zbawienia i skutecznie pomożemy innym. Jesteśmy do tego zobowiązani nawet za cenę krytyki i niepopularności” – podkreśla biskup.

Na zakończenie listu podziękował Bogu za parlamentarzystów, nauczycieli, urzędników, dziennikarzy i wszystkich tych, którzy pomimo ogromnej presji środowisk ateistycznych i liberalnych bronią Bożego porządku i dochowują wierności nauce Chrystusa.

Wskazując na aktualność słowa ormiańskiego bohatera narodowego z V w. Vardana Mamikoniana: „Jeżeli ktoś uważa, że chrześcijaństwo jest dla nas ubiorem, niech dowie się, że jest ono jak kolor skóry, którego nie sposób zmienić”, biskup zwrócił uwagę, aby także w naszych czasach wszyscy potrafili wyrażać w podobny sposób naszą wiarę.

„Na wielkopostny czas pomnażania i pogłębiania wiary, z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – zakończył swój List biskup sandomierski.