Modlitwa w intencji pokoju na świecie

15 marca ordynariusz świdnicki przewodniczył uroczystej Mszy św. rozpoczynającej adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie, przy ołtarzu „Donum, Caritas et Pax” w sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego w Wałbrzychu.

− Jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, że kolejny ołtarz pokoju, będzie przebywał w naszym sanktuarium − powiedział na rozpoczęcie Mszy św. ks. prałat Andrzej Raszpla, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. i kustosz sanktuarium.

W Eucharystii uczestniczył Mariusz Drapikowski – artysta, bursztynnik z Gdańska, w którego pracowni wykonano kolejny ołtarz służący światowej modlitwie o pokój.

W homilii ordynariusz świdnicki ukazał trzy etapy miłości Boga wobec świata. Pierwszym z nich jest miłość trynitarna, miłość wśród Osób Boskich. Jest to miłość niestworzona, niedostępna, która jest miłością osobową, której na imię Duch Święty. Drugim etapem miłości Boga jest stworzenie. Bóg wszystko stworzył z miłości. Szczególnym Bożym stworzeniem jest człowiek. Trzeci etap miłości objawił się w Jezusie Chrystusie, w Jego narodzeniu, nauczaniu, w Jego cudach i przede wszystkim w Jego dobrowolnym oddaniu życia za nas, dla naszego zbawienia.

Dalej bp Dec stwierdził, że „szczególnym znakiem miłości Chrystusa do nas jest dar Eucharystii, którą nie tylko sprawujemy, nie tylko spożywamy, ale także i adorujemy w Najświętszym Sakramencie”.

– Zanim ołtarz adoracyjny zawędruje do Afryki, do Wybrzeża Kości Słoniowej, do Bazyliki Matki Bożej Pokoju w Jamusukro, gdzie przybywać będą afrykańscy katolicy, gromadźmy się przed nim, by Pan Jezus, Książę Pokoju, nam błogosławił i by udzielał pokoju naszym sercom i wszystkim narodom świata – zachęcał bp Dec.

Najświętszy Sakrament będzie można adorować codziennie aż do 6 kwietnia w godz. 7.00–18.00.
Ołtarz z wyobrażeniem Całunu Turyńskiego i przyobleczonej w niego Maryi, jest kolejnym po „Tryptyku Jerozolimskim” i „Gwieździe Kazachstanu”, tworzonym przez Stowarzyszenie Communita Regina Della Pace, ośrodkiem modlitwy w ramach projektu „12 Gwiazd w Koronie Królowej Pokoju”. Projekt ten ma na celu utworzenie w dwunastu miejscach na świecie szczególnych ośrodków modlitwy w intencji pokoju. Będą to miejsca szczególnie doświadczone skutkami konfliktów zbrojnych, gdzie brak jest porozumienia między narodami i religiami.