Musimy zmienić życie zakonne i kościelne…

Pierwsze gesty Papieża Franciszka są początkiem odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób duchowość ignacjańska wpłynie na następcę św. Piotra. Z jednej strony w wypowiedziach Papieża widać „nie przywiązywanie się do rzeczy”, a z drugiej stwierdzenie, że biskupi i kapłani powinni „pachnąć jak wierni”, tzn. rzeczywiście być pośród ludu. Władze kościelne mają też troszczyć się o liturgię, ale bez przywiązywania się „do szmatek”.

„Jak Papież będzie mógł żyć tymi zasadami w instytucji, która ma tak długą i poważną tradycję? – pyta o. Adolfo Nicolás SJ. – „Jest to coś, co my, jezuici, usilnie pragniemy zobaczyć, ponieważ jest to człowiek bardzo dobrze przygotowany i znający głęboko jezuicką duchowość”. Wybór papieża-jezuity był „niespodzianką”, ale Towarzystwo Jezusowe będzie „współpracowało z nim z taką samą gorliwością i posłuszeństwem, jak z poprzednimi papieżami”.