„Nie poświęcajcie młodości na ołtarzu fałszywych przyjemności”. Taizé w Lublanie

„Nie poświęcajcie cennej młodości na ołtarzu fałszywych przyjemności i powierzchowności. Nie pozwólcie ukraść sobie marzeń i przyczyniajcie się do budowy społeczeństwa godnego tego miana” – napisał do uczestników 46. Europejskiego Spotkania Młodych, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin w imieniu papieża Franciszka.

 

Purpurat przypomniał niedawne Światowe Dni Młodzieży, które były „pięknym doświadczeniem przyjaźni z Bogiem i z innymi”.

„Jesteście dniem dzisiejszym Boga, dniem dzisiejszym Kościoła! Kościół potrzebuje was, aby w pełni być sobą. Jako Kościół jesteście Ciałem zmartwychwstałego Pana, obecnym w świecie” – wskazał w tradycyjnym przesłaniu.

Zwrócił uwagę, że „żyjemy w świecie pełnym hałasu, w którym wartość milczenia i słuchania są tłumione”.

„W tym kontekście zapraszam was do ponownego odkrycia głębokiego wymiaru słuchania. Słuchanie jest aktem miłości. Jest podstawą zaufania. Bez słuchania mało co może rosnąć i się rozwijać. Słuchanie daje drugiej osobie przestrzeń, której potrzebuje do istnienia. Często mamy wrażenie, że ten, kto krzyczy najgłośniej, zasługuje na wysłuchanie. Niestety, dziś przemoc jest coraz bardziej powszechna. Żyjemy w trudnych czasach, z konfliktami i wojnami rozsianymi po całym świecie, ponieważ nikt już nie słucha. Zachęcam was, byście odważyli się budować inny świat, świat słuchania, dialogu i otwartości, aby «ukazywać innym marzenia, jakich nie oferuje ten świat, by dawać świadectwo piękna wielkoduszności, służby, czystości, męstwa, przebaczenia, wierności w małżeństwie, modlitwy, walki o sprawiedliwość i dobro wspólne, miłości do ubogich, przyjaźni społecznej»” – napisał kard. Parolin w imieniu papieża, cytując jego adhortację apostolską „Christus vivit”.

Zauważył, że jednym z wyzwań, przed którymi stoi młodzież, jest wspólne podążanie w pracy na rzecz transformacji jakościowej życia w naszych społeczeństwach.

„Wspólne podążanie oznacza powstrzymanie marginalizowania, zamykania, wykluczania i odrzucania pewnej grupy ludzi. Stajecie się budowniczymi mostów między narodami, kulturami i religiami, na rzecz stabilnego i otwartego świata. Powinniśmy starać się żyć tak, jak nasz Mistrz i Pan Jezus, który nikogo nie wykluczał. Chrystus, zakorzeniony w komunii z Bogiem, dzielił swoje życie z tymi, którzy do Niego przychodzili. Rozpoznawał obecność Boga w osobach znajdujących się na marginesie społeczeństwa, a także w ludziach, którzy nie należeli do Jego ludu. W obliczu dzisiejszych wyzwań i naszej własnej słabości niektórzy ludzie czasami czują się «bezdomni». Kiedy stawiamy czoła tym wyzwaniom razem, możemy doświadczać piękna, transcendencji, które pomagają nam odkryć iskrę, która sprawia, że ruszamy w drogę z nową witalnością” – czytamy w przesłaniu.

 

Kard. Parolin skończył skierowanym do młodych zapewnieniem, że Ojciec Święty liczy na nich i im ufa, podobnie jak Kościół.

„Swoimi słowami i czynami dajcie mocny sygnał naszemu światu, którzy odrzuca najsłabszych. Ze swoich marzeń o miłości, sprawiedliwości, pokoju uczyńcie konkretną rzeczywistość, zaczynając od samych siebie. Żyjcie w teraźniejszości. Nie poświęcajcie swojej tak cennej młodości na ołtarzu fałszywych przyjemności i powierzchowności. Nie pozwólcie ukraść sobie marzeń i przyczyniajcie się do budowy społeczeństwa godnego tego miana” – wezwał kard. Parolin, zapewniając o papieskim błogosławieństwie dla uczestników spotkania w Lublanie.