Nowe wezwanie Litanii Loretańskiej: „Matko Miłosierdzia”

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

 

Prot. 130/14

DLA POLSKI

 

Na prośbę Jego Ekscelencji Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Obrządku Łacińskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 15 stycznia 2014 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża Franciszka chętnie zezwalamy, aby w Litanii do Najświętszej Maryi Panny (Litanii Loretańskiej) po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”, mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
dn. 8 listopada 2014 r.

+ Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz

O. Konrad Maggioni
Podsekretarz