Nowi biskupi w Legnicy i Siedlcach…

 

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Stefana Cichego z posługi biskupa legnickiego, złożoną zgodnie z kan. 401 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Mianował biskupem legnickim biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, dotychczasowego biskupa siedleckiego.
3. Mianował biskupem siedleckim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Kazimierza Gurdę.

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

 

***