Nowy Generał Zgromadzenia B. S. J.

Wyboru na 6-letnią kadencję dokonano podczas XIV Kapituły Generalnej Zgromadzenia, która 5 maja odbyła się w Domu Generalnym w Puszczykowie. Podczas obrad, którym przewodniczył abp Stanisław Gądecki, bracia delegaci powołali również nowy zarząd Zgromadzenia.

Przybyłem do Puszczykowa z Łomży i tak złożyło się, że bracia radni wybrali mnie przełożonym generalnym. Z pomocą Bożą i ludzką postaram się ten krzyż dźwigać i służyć współbraciom oraz wszystkim, których spotkam na swojej drodze. Pokornie proszę wszystkich o modlitwę – powiedział redakcji Radia Nadzieja w kilkanaście minut po wyborze br. Franciszek.

Brat Franciszek Radzaj urodził się 20 lipca 1946 r. w miejscowości Raczki Wielkie (parafia Olecko). Po ukończeniu Szkoły Podstawowej rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Wadowicach, a dnia 6 września 1962 r. przekroczył progi furty Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie k.Poznania. Po odbyciu wstępnej formacji w postulacie, a następnie po ukończeniu nowicjatu brat Franciszek dnia 2 lutego 1964 r. składa pierwszą profesję zakonną, którą ponawia przez 6 lat, by dnia 2 lutego 1970 r. złożyć śluby wieczyste. Od tego czasu Brat Franciszek w naszym Zgromadzeniu pełnił różne funkcje, m.in. zakrystianina w Archikatedrze Poznańskiej, był socjuszem nowicjatu, referentem powołań, mistrzem nowicjatu, mistrzem junioratu, radnym generalnym i sekretarzem generalnym, wielokrotnie przełożonym domowym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pracował również w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, w Bazylice Katedralneji Kurii Diecezjalnej w Łomży, w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a także w Parafii Św. Katarzyny w Warszawie.

 

Obecny skład Zarządu Generalnego:

Przełożony Generalny – Br. Franciszek Radzaj

I Radny Generalny – Br. Tomasz Grzywanowski  /Wikariusz Generalny/

II Radny Generalny  – Br. Władysław Piwko

III Radny Generalny – Br. Jacek Ścieranka

IV Radny Generalny – Br. Andrzej Paliwoda  /Ekonom Generalny/

 

Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego założone zostało w 1921 roku przez br. Andrzeja Kubiaka (1877-1928), a zatwierdzone ks. kard. Edmunda Dalbora (1869-1926), Prymasa Polski, dekretem z dnia 21 listopada 1923 r.

Charyzmatem Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego jest kult Najświętszego Serca Jezusowego „zwłaszcza przez wynagrodzenie temu Sercu za zniewagi i odpowiadanie własną miłością na bezgraniczną miłość Chrystusa”. Bracia podejmują prace jako zakrystianie, katecheci, organiści. Pełnią również posługę w domach biskupich, kuriach i seminariach duchownych, a także w innych instytucjach kościelnych zarówno w Polsce, jak i za granicą…