Nowy Przełożony Generalny Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego

             W dniach 5 – 6 maja 2023 r. w Domu Generalnym Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie k.Poznania, zebrała się XV Kapituła Generalna, która pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Metropolity, wybrała nowego Przełożonego Generalnego. Został nim Br. Andrzej PALIWODA.

Brat Andrzej Jacek PALIWODA urodził się 29 lipca 1967 r. w Toruniu. Do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego wstąpił 1 września 1986 r. Swoją pierwszą profesję zakonną złożył 18 stycznia 1989 r. a śluby wieczyste – 18.01.1994 r. Brat Andrzej Paliwoda jako brat zakonny, swoją posługę w Zgromadzeniu rozpoczął już w październiku 1989 r. jako furtianin w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu i jako kierowca Ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka.  Pracował również w Gnieźnie jako kierowca Metropolity Gnieźnieńskiego oraz w Kurii Metropolitalnej jako furtianin.

Mocą Dekretu Przełożonego Generalnego Brat Andrzej Paliwoda w 1999 r. zostaje przeniesiony do Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie, gdzie pracuje i pełni posługę Przełożonego Domu zakonnego do 2005 r.

Brat Andrzej Paliwoda w latach 1990 – 1992 ukończył Kurs Katechetyczny w Poznaniu, a w latach 1999 – 2002 odbywał studia na Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego, które zakończył obroną pracy nt. „Charyzmat Założyciela Brata Stanisława Andrzeja Kubiaka”. W czerwcu 2005 r. Brat Andrzej ukończył Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie z tytułem magistra teologii.  Dnia 29 września 2005 r. został przeniesiony do pracy w Rzymie w Papieskim Instytucie Polskim. W kwietniu 2011 r. Kapituła Generalna powołała Brata Andrzeja na Ekonoma Generalnego Zgromadzenia, którą to funkcję z wielkim oddaniem Zgromadzeniu pełnił przez 12 lat, aż do chwili obecnej.

 

Wraz z nowym Przełożonym Generalnym został powołany Zarząd Zgromadzenia, który tworzą:

I Radny Generalny – Br. Włodzimierz Markiewicz (Wikariusz Generalny)

II Radny Generalny – Br. Tomasz Grzywanowski (Ekonom Generalny i Sekretarz Generalny)

III Radny Generalny – Br. Tomasz Jasiczek

IV Radny Generalny – Br. Jacek Ścieranka

 

Nowemu Przełożonemu Generalnemu i Zarządowi życzymy obfitego błogosławieństwa Bożego przez całą 6-letnią kadencję, tj. aż do 5 maja 2029 r.