Nowy przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

Nowy przewodniczący ma 47 lat, od dwóch lat jest prowincjałem redemptorystów. O. Janusz Sok podkreślił, że będzie starał się prowadzić konferencję przełożonych zakonnych w duchu jedności. Redemptorysta przypomniał także, że zakonnik musi dawać świadectwo wiary. – Myślę, że ludzie oczekują od nas takiego spokoju, takiej przystani ciszy, rozmodlenia ducha. Nie musimy się na wszystkim znać, nie musimy na wszystko reagować, ale na pewno ludzie potrzebują takich miejsc i takich osób. Jednak nie możemy pominąć wielu ludzkich problemów, powinniśmy umieć znaleźć odpowiedź, rozwiązanie, być dla ludzi ostoją i wsparciem – przyznał przewodniczący. Podkreślił, że każdy zakonnik spokój i rozwagę czerpie ze swojego charyzmatu. – Wierność tym darom sprawia, że my jesteśmy stabilni, zakorzenieni, mamy poczucie sensu, a naszym sensem jest Bóg – dodał o. Sok.

W pogłębieniu miłości do Boga i odnowieniu wiary zakonników ma pomóc peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, uważa nowy przewodniczący wyższych przełożonych zakonów męskich. Wędrówka Obrazu po wspólnotach rozpoczęła się dzisiaj, od archidiecezji częstochowskiej. W ciągu trzech lat Ikona nawiedzi prawie 900 domów zakonnych. – Wierzę, że będzie to czas nawrócenia dla nas, czas takiego przylgnięcia do Matki Bożej. Czas zrozumienia, że Pan Bóg nas potrzebuje, naszego świadectwa. Świadectwa wspólnot, świadectwa modlitwy, świadectwa bliskości do człowieka. Tego wszystkiego uczy nas zawsze Matka Boża – powiedział o. Janusz Sok.

Kopię Obrazu Pani Jasnogórskiej ofiarował polskim zakonnikom Prymas kard. Stefan Wyszyński, 50 lat temu, jako dar na 1000. rocznicę Chrztu Polski. Teraz nawiedzenie Ikony ma być, także przygotowaniem zakonników do jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu naszego narodu.

Ojciec Janusz Sok zapytany: Czego życzyłby sobie jako nowy przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce? – stwierdził: „Światła Ducha Świętego, Bożej mądrości, otwartości na ludzkie problemy i oby dobrze pracowało się nam wszystkim w konferencji, a wierzę, że tak będzie”.

Wyżsi przełożeni wybrali także ośmioosobową Konsultę, która pełni funkcję doradczą przy przewodniczącym.