Nowy rzecznik Episkopatu

Nowy rzecznik urodził się 9 sierpnia 1976 r. w Sokołowie Podlaskim. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Antoniego Dydycza 16 czerwca 2001 roku w Siemiatyczach.

Pracował jako wikariusz w Ostrożanach, zaś od 2003 roku studiował nauki biblijne i języki obce we Włoszech, Wielkiej Brytanii (doktorat w Oxford) i Ziemi Świętej.

Był profesorem Pisma Świętego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie i wykładowcą na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Od 2013 r. jest też zastępcą redaktora naczelnego tygodnika katolickiego Niedziela ds. Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu.

Podczas swej edukacji studiował 16 języków obcych, którymi posługuje się w pracy duszpasterskiej i naukowej.Jest on autorem publikacji książkowej na temat Sanktuarium Trójcy Świętej w Prostyni, współautorem książki na temat Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej a także współpracownikiem mediów katolickich: Katolickiego Radia Podlasie, Tygodnika „Niedziela”, „Naszego Dziennika”, KAI, Radia Maryja, Telewizji Trwam i Radia Watykańskiego.

Jest zaangażowany w działalność wydawniczą jako twórca "Biblioteki Drohiczyńskiej". Jest ponadto autorem publikacji książkowej na temat Sanktuarium Trójcy Świętej w Prostyni oraz współautorem książki na temat Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Zajmuje się też dokumentowanie nazwisk ofiar oraz osób w ratowaniu Żydów.

"Jeżeli miałbym użyć trzech słów, żeby określić siebie, to byłoby: jestem księdzem katolickim" – przedstawił się dziennikarzom nowy rzecznik. "To, że jest się księdzem katolickim, czyli Kościoła powszechnego, pokazuje, że jest się częścią wielkiej wspólnoty Kościoła na świecie" – dodał. Z tego wynika – mówił nowy rzecznik – że "jesteśmy w rodzinie, a w rodzinie mówi się szczerze".

Pytany o współpracę z mediami ks. Rytel-Andrianik odpowiedział, że "z zamiłowania" jest dziennikarzem. Zadeklarował, że w sprawie in vitro, związków partnerskich i konwencji antyprzemocowej będzie polegał na opiniach specjalistów z danej dziedziny. "Zawsze trzeba rozmawiać ze wszystkimi osobami" – powiedział.

Ks. Rytel-Andrianik przytoczył też słowa jednego z hierarchów: "Musimy uczyć się przekazu Ewangelii w 140 znakach, bo tyle mieści Twitter".

Ks. Kloch decyzję o odejściu ogłosił w marcu. Jak wyjaśniał wtedy, podjął ją sam, bowiem chce się skupić na pracy wykładowcy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kadencja rzecznika KEP trwa pięć lat. Zgodnie z regulaminem KEP liczba kadencji jest nieograniczona.