Odnaleźć pełnię życia – w zakonie

Na osobę i postawę Symeona, proroka „całkowicie zanurzonego w codzienności, a jednocześnie całym sobą pragnącego o wiele więcej niż ona”, wskazują biskupi w liście pasterskim, który będzie odczytywany w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, kiedy Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego.

Liczne pokolenia osób konsekrowanych uczą, że nie można doświadczyć bliskości z Jezusem bez oddania Panu Bogu wszystkiego, co moje – czytamy w liście. „Żywe pragnienie czegoś więcej i tęsknota za głębszą relacją z Chrystusem nie będą zaspokojone, jeśli nie odejdziemy od tego, w czym tak głęboko tkwimy”. Chodzi nie tylko o pozostawienie dotychczasowego sposobu życia, ale i odejście „od siebie i własnego ja”, porzucenie swoich przyzwyczajeń i złudnej samowystarczalności.

W liście pasterskim biskupi przekonują, że pójście za Jezusem drogą czystości, ubóstwa i posłuszeństwa wskazuje nam na pełny wymiar życia. „Odchodzenie od czegoś, by móc iść dalej, jest częścią ludzkiego życia, również życia chrześcijańskiego i konsekrowanego. Odchodzenie nigdy nie jest jednak celem samym w sobie, lecz środkiem do celu, jakim jest pełnia życia w Chrystusie. Dla Niego warto zostawić wszystko, byleby tylko znaleźć się przy Nim, byleby tylko z sercem oczyszczonym i wolnym móc iść Jego śladami” – czytamy.

Biskupi błogosławią wszystkim powołanym i tym, którzy chcą pójść drogą powołania w życiu konsekrowanym. Zapewniają ich o swojej modlitwie i proszą wiernych o modlitwę w ich intencji.

List biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego, zatytułowany „Ku pełni życia w Chrystusie”, będzie odczytywany w kościołach w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2013 r. W tym dniu wspieramy modlitwą osoby życia konsekrowanego, czyli siostry zakonne – czynne i klauzurowe – braci zakonnych, mnichów, zakonników, a także wszystkie osoby służące Panu Bogu w instytutach świeckich oraz w indywidualnych formach życia konsekrowanego – dziewice, wdowy i pustelników. Od wielu lat 2 lutego zbierane są też ofiary na rzecz zakonów klauzurowych.

Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest w święto Ofiarowania Pańskiego. W Polsce jest ono zwane Matki Bożej Gromnicznej, ze względu na święcenie w tym dniu świec – gromnic.