Odwiedziny „opłatkowe” Przełożonego Generalnego

Jest tradycją w naszym Zgromadzeniu, że przed Świętami Bożego Narodzenia każdy urzędujący Przełożony Generalny Zgromadzenia odwiedza wszystkie nasze domy zakonne w ramach "kolędy". Spotkania te jednoczą zarówno współbraci w danym domu zakonnym, ale także pogłębia się jedność z Domem Macierzystym naszego Zgromadzenia. Brat Generał z Wikariuszem w dniach 11 – 14 grudnia br. odwiedził wszystkie domy zakonne w naszym kraju, począwszy od najdalej położonej Łomży, poprzez Warszawę, Gniezno, Poznań, a skończywszy na placówce we Wrocławiu, spotkał się ze wszystkimi Braćmi, przełamał się białym opłatkiem – symbolem dobra, miłości, służby drugiemu człowiekowi i złożył świąteczne życzenia błogosławieństwa Bożej Dzieciny, pokoju w sercu, wzajemnej miłości i dobroci. W czasie tych spotkań Brat Generał mocno podkreślał istotę wspólnoty zakonnej, stroju zakonnego, wspólnej modlitwy, ale także modlitwy indywidualnej, której również w życiu zakonnika nigdy nie może zabraknąć.

Brat Generał, Wikariusz Generalny i Ekonom Generalny w dniach 20-25 listopada br. odwiedzili naszą wspólnotę domową w Trewirze, spotkali sie ze współbraćmi, księżmi pracodawcami, którzy są bardzo zadowoleni z pracy naszych Braci; tam również wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczne i przełamali się opłatkiem, który ma szczególne znaczenie jedności tam, za granicą, z dala od Ojczyzny.