Okrzyk radości w Piastowie

Jasnogórska ikona przyjechała do Piastowa prosto z warszawskiej archikatedry. Na powitanie ucałował Ją kard. Kazimierz Nycz, abp Henryk Hoser i biskupi. Następnie w uroczystej procesji, w asyście duchownych, obraz został wniesiony na polowy ołtarz rozstawiony na piaseczyńskim stadionie.

Z okazji rozpoczęcia peregrynacji słowo do wiernych archidiecezji warszawskiej skierował papież Franciszek zapewniając o swojej duchowej łączności i modlitwie.

– Kościół warszawski oczekiwał na Twoje nawiedzenie, przygotowywał się do niego w parafiach i wspólnotach. Jest przygotowany słuchać Twoich słów z Kany Galilejskiej: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie mój Syn – mówił na powitanie obrazu kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, zwierzając opiece Marki Bożej cały warszawski Kościół.

Słowa powitania w imieniu mieszkańców skierował także burmistrz Piastowa oraz przedstawiciele rodzin. – Żywimy głęboką nadzieję, że wraz z zawierzeniem naszego miasta opiece Matki Bożej, wzmocni się nasza społeczność mieszkańców niezależnie od ich poglądów i przekonań. Stanie się ono inspiratorem wszystkich dążeń i działań ku odnowie w duchu pokoju, miłość i wzajemnego poszanowania. Dzisiejsze wydarzenia wpisują się także w rocznicę 25 lat wolnej Polski i są odpowiedzią na słowa Jana Pawła II o nie podcinaniu korzeni tożsamości narodowej i religijnej – mówił burmistrz Piastowa Marek Kubicki.

Odwołując się do Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety, homilię wygłosił abp Henryk Hoser. – Ten pełen zdumienia, radości i zachwytu okrzyk świętej Elżbiety może być dzisiaj naszym udziałem. Ale przecież ten okrzyk może i powinien być udziałem wszystkich wiernych archidiecezji warszawskiej, dlatego niestrudzona pielgrzymka Matki Bożej będzie trwała – mówił praski biskup.

Zaznaczył, że ta radość i zdumienie św. Elżbiety jest ponadczasowa. – Świadczą o tym śpiewane pieśni i hymny, z których uczymy się prawdy o Bogu i człowieku. Uczymy się prawdy o głębokich tajemnicach Bożych przekazanych człowiekowi. Do tych pieśni należy Akatyst, który od VI już wieku wychwala Najświętszą Maryję Pannę – mówił i wymieniał powitania maryjne zawarte w Akatyście.

– "Witaj, stole pełny bogactw pojednania" – to ogromna praca do wykonania w czasie tej pielgrzymki, żeby się pojednać między sobą, gdziekolwiek panuje niechęć wrogość i konflikt – kontynuował. Praski biskup zwrócił także uwagę, że podczas peregrynacji Maryja będzie naszą nauczycielką modlitwy.

Kaznodzieja przypomniał także historię Ślubów Jasnogórskich króla Jana Kazimierza, Prymasa Wyszyńskiego i ich znaczenie dla Polski. – Nowa peregrynacja zaczyna się w nowych czasach, jakby w trzeciej odsłonie dziejów narodu i jego Kościoła. Inny gigant wiary, św. Jan Paweł II wprowadził świat w III tysiąclecie chrześcijańska, on też wszystko postawił na Maryję – mówił.

Praski biskup zwrócił uwagę, że peregrynacja obrazu Matki Bożej dokonuje się w duchu teologii tajemnicy nawiedzenia. Za św. Łukaszem Ewangelistą zachęcał, by widzieć w Maryi pierwszą głosicielką Dobrej Nowiny, jako tę, która zapowiada misję Jezusa. – Maryja staje się wzorem dla tych członków Kościoła, którzy wyruszają w drogę, aby nieść światło i radość Chrystusa ludziom wszystkich krajów i wszystkich czasów, także ludziom naszego kraju i naszych czasów. Będzie to zadaniem w naszym kraju, społeczeństwie i naszym domu. Spełni się w ten sposób nowa ewangelizacja – mówił abp Hoser.

Przypomniał, że chrześcijaństwo jest religią szczegółów, która wymaga obecności Boga w każdym w każdej naszej myśli, zachowaniu i uderzeniu serca. Wskazał także na Matkę Bożą, która udzieliła pomocy św. Elżbiecie w konkretnej sytuacji. – Tekst Przyrzeczeń Jasnogórskich nie buja w obłokach, dotyczy istoty naszego codziennego życia. Dlatego tak dobą rzeczą będzie, by w czasie tej pielgrzymki Najświętszej Maryi Panny te Przyrzeczenia dokładnie poznać, z nimi się identyfikować i nie w sposób mechaniczny, ale z potrzeby serca je wypowiedzieć – mówił na zakończenie homilii.

Podczas Mszy św. odczytany został akt zawierzenia mieszkańców Piastowa Matce Bożej. Po zakończeniu Eucharystii obraz został przewieziony do parafii Matki Bożej Częstochowskiej, która jako pierwsza w archidiecezji gości ikonę Maryi. Peregrynacja w archidiecezji warszawskiej potrwa do 7 czerwca 2015 r., w tym czasie obraz nawiedzi 300 parafii, kaplic i domów zakonnych.