Pan jest Bogiem

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, 26 maja

 

Tekst: Pwt 4, 32-34. 39-40 oraz Mt 28, 16-20

Prośba: o głęboką świadomość Życia, jakie prowadzi w nas Bóg.

 

Myśli pomocne w rozważaniu:

Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą…

  • Mojżesz mówi do ludu… posłuchaj Jego słów. Wyobraź sobie tego wielkiego proroka, jak przemawia, mówiąc swoim braciom o Bogu jedynym. Przysłuchaj się szczególnie tym słowom, które mówią o Bogu, o tym, jaki On jest: stworzył człowieka… dał usłyszeć swój głos z ognia… wybrał sobie jeden naród… jest Bogiem…. nie ma innego… Co wzbudzają w Tobie te określenia, te i inne, które możemy znaleźć? Jeśli wzbudzają lęk, czy jest to bardziej lęk wzywający do ukrycia się i ucieczki przed takim Bogiem, czy bardziej lęk zapraszający do głębokiego szacunku, rewerencji, uniżenia przed takim Bogiem (bojaźń Boża)?

Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać…

  • Jak brzmią Ci te słowa wypowiedziane przez Mojżesza? Może tak właśnie, że Bóg żąda ciągle posłuszeństwa jakimś prawom, przykazaniom, nakazom… jakby w ogóle nie było wolności. I że taka postawa prowadzi – według Niego – do powodzenia na tym świecie. O jakie prawa i nakazy może chodzić? Św. Ignacy nazywa złego ducha „nieprzyjacielem natury ludzkiej”. A więc wszystko, co wykracza poza naturę ludzką – chcianą, stworzoną i kochaną przez Boga, mało tego, przyjętą przez Niego we Wcieleniu – nie pochodzi od dobrego ducha. Być może Mojżesz to właśnie chce pokazać – żyjmy w zgodzie z naturą, którą Bóg nas obdarzył, a będziemy szczęśliwi.
  • Zauważ, że to, co wykracza poza naturę wyrasta z dobrego źródła, lecz potem się wykrzywia. Bo przecież praca sama w sobie jest dobra, ale niedomiar pracy może stać się lenistwem, a nadmiar – pracoholizmem. Nieprzyjaciel naszej natury lubi więc prowadzić nas w skrajności. Tymczasem człowiek potrzebuje zarówno pracować, jak i odpoczywać; potrzebuje mieć relacje, ale również momenty samotności; potrzebuje jeść, ale mieć również momenty postu… potrzebne jest i to, i to. Przestrzegaj praw i nakazów, które Bóg wpisał w naturę świata i naszą naturę, a będziesz szczęśliwy. Jak brzmią Ci te słowa? Czy Bóg pragnie Ci coś przez to powiedzieć o Sobie i o Tobie?

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

  • Jezus mówi do swoich uczniów podobne słowa jak Mojżesz. W nauczaniu Jezusa dowiadujemy się, że nadrzędnym przykazaniem, które jest wpisane w naszą naturę, jest miłość. I to nie jakakolwiek miłość, lecz miłość, która uprzedza wszelką inną miłość – miłość Boga. On sam JEST MIŁOŚCIĄ, jak powie św. Jan, więc naszą najgłębszą „naturą” jest sam Bóg. To On podtrzymuje nasze życie, On pragnie się w nas uwielbić, On w nas sprawuje najwyższy kult… w nas, w naszym sercu. Trwaj z tą myślą, z tą świadomością – uważnością na swoje serce, w którym jest i działa Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty.

 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia.