Papież do Polaków: Polska może być „semper fidelis” mocą Ducha Świętego

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Wasza Ojczyzna, od wieków chrześcijańska, nosi miano: Polonia semper fidelis” – mówił w środę też Papież podczas audiencji ogólnej. Wskazywał nam, jak utrzymać tę cechę naszego narodu.

Vatican News

„Wytrwanie w wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi nie jest możliwe dzięki tylko ludzkiej sile, ale dzięki mocy Ducha Świętego” – zaznaczał Franciszek. Odniósł się w związku z tym do swojej katechezy, mówiąc dalej: „wsłuchujcie się w Słowo Boże, niech będzie ono dla was natchnieniem, aby umieć odróżnić prawdę od fałszu, wolność od zniewolenia”. Ojciec Święty apelował więc ostatecznie do Polaków, udzielając następnie swego błogosławieństwa: „bądźcie wierni Bogu! Polonia semper fidelis”.