Papież do Polaków: rozpoczynajcie dzień od uwielbienia Boga

Papież zaznaczył, że miesiąc październik jest szczególnie poświęcony misjom i przypomina o naglącym wezwaniu skierowanym do wszystkich chrześcijan, aby czuli się odpowiedzialni za rozszerzanie Królestwa Bożego. Zachęcił ponadto do bycia odważnymi w głoszeniu słowami i czynami w każdym obszarze życia orędzia ewangelicznego.

Franciszek życzył wszystkim, aby potrafili również przyjmować smutne i trudne momenty w życiu, jednocząc się z ofiarą Krzyża. Zachęcał, aby poprzez duchową jedność z Jezusem i modlitwę do Trójcy Świętej być współpracownikami w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Do Polaków Ojciec Święty powiedział.

Papież – św. Jan Paweł II codziennie kontemplował oblicze Boga

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Jutro będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, w jubileuszowym roku setnej rocznicy Jego urodzin. On, człowiek głębokiej duchowości, w modlitwie liturgicznej i w medytacji Psalmów codziennie kontemplował promieniujące Oblicze Boga – podkreślił Papież. Zachęcał również wszystkich chrześcijanin, by rozpoczynali każdy dzień uwielbieniem Boga, zanim wkroczą na nie zawsze proste drogi codziennego życia. Z serca Wam błogosławię.“