Papież Franciszek na Wielki Post: Bóg jest większy od naszego grzechu

 

Refleksjami, które mogą być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego podzielił się w orędziu na Wielki Post papież Franciszek. Zachęca nas do wrażliwości na ludzką nędzę – materialną, moralną i duchową.

Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym? – takie pytanie postawił w wielkopostnym orędziu Ojciec Święty Franciszek.

Papież zaznacza, że „Chrystus ubogaca nas swoim ubóstwem przez to, że staje się ciałem, bierze na siebie nasze słabości, nasze grzechy, udzielając nam nieskończonego miłosierdzia Bożego”. W orędziu na Wielki Post czytamy również, że „w każdym czasie i miejscu Bóg nadal zbawia ludzi i świat poprzez ubóstwo Chrystusa, bo On staje się ubogi w sakramentach, w Słowie i w swoim Kościele, który jest ludem ubogich”.

Chrześcijanie są wezwani, żeby zauważać nędzę, która dotyka innych ludzi i zaradzać jej. Ojciec Święty dodaje, że możemy wyróżnić trzy typy nędzy; są to nędza materialna, nędza moralna i nędza duchowa.

Nędza materialna dotyka tych, którzy zmuszeni są żyć w warunkach niegodnych ludzkich istot, bez podstawowych dóbr, szans na pracę. Kościół ma „leczyć rany oszpecające oblicze ludzkości”. Jak wyjaśnia papież Franciszek, „w ubogich i w ostatnich widzimy bowiem oblicze Chrystusa; miłując ubogich i pomagając im, miłujemy Chrystusa i Jemu służymy”.

Nie mniej niepokojąca – jak zwraca uwagę Ojciec Święty – jest nędza moralna, która czyni człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu. Wiąże się ona zawsze z nędzą duchową, która dotyka człowieka, gdy oddala się od Boga i odrzuca Jego miłość. „Jeśli sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, który w Chrystusie wyciąga do nas rękę, bo wydaje się nam, że jesteśmy samowystarczalni, wchodzimy na drogę wiodącą do klęski. Tylko Bóg prawdziwie zbawia i wyzwala” – pisze Papież.

Papież Franciszek podkreśla, że „Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na nędzę duchową”. Bóg wzywa nas, byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosierdziu i nadziei. „Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie Wielkiego Postu cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka” – zachęca Ojciec Święty. Prosi, by zastanowić się, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i nie bać się Wielkiego Postu jako czasu ogołocenia, bo „prawdziwe ubóstwo boli”.