Papież Koptów w katedrze Trewirskiej.

Pielgrzymka Zwierzchnika koptyjskiego Kościoła prawosławnego Tawadrosa (Teodora) II do katedry w Trier odbyła się 17 maja 2019 roku.

Koptyjski Kościół Ortodoksyjny to jedna z największych mniejszościowych wspólnot chrześcijańskich Bliskiego Wschodu. Ojczyzną Koptów jest Egipt, gdzie mieszkają oni od czasów starożytnych, chrześcijaństwo przyjęli w I w n.e.

Za założyciela tego kościoła uważa się św. Marka Ewangelistę. Obecnie patriarchą Kościoła jest Tawadros II, tytułowany jako Papież Aleksandrii i Patriarcha Biskupstwa św. Marka. Został wybrany na to stanowisko 4 listopada 2012 roku, a 18 listopada 2012 odbyła się jego intronizacja Dziś wielu Koptów w wyniku migracji zamieszkuje także inne kraje i kontynenty.

Koptyjski Kościół Ortodoksyjny jest dziś aktywnym członkiem Światowej Rady Kościołów, Rady Kościołów Bliskiego Wschodu, Rady Kościołów Całej Afryki.

Podobnie jak w całym świecie chrześcijańskim najważniejszymi świętami religijnymi pozostają dla Koptów Boże Narodzenie i Wielkanoc, bardzo ważnym jest również okres Wielkiego Postu.

W przeciwieństwie do katolickiego kalendarza (gregoriańskiego), Koptowie świętują Boże Narodzenie dopiero 7 stycznia, podobnie – nieco później wypadają Święta Wielkiej Nocy. Obecnie w Egipcie zamieszkuje około 10 milionów chrześcijan.

Dokąd idą pielgrzymi po przybyciu do starożytnego miasta Trewir w Niemczech?. W pierwszej kolejności do katedry Św. Piotra, gdzie w specjalnej kaplicy znajduje się jej główna relikwia – Św. Szata Pana Jezusa, przywieziona z Ziemi Świętej przez matkę cesarza Konstantyna, Św. Helenę.

Celem Pielgrzymki Tawadrosa II są właśnie relikwie Świętej szaty Pana Jezusa. Głowa kościoła koptyjskiego nawiedzając to piękne miejsce, dostał również do ucałowania gwoździa, którym był przebity na krzyżu nasz zbawiciel Jezus Chrystus. Gwóźdź znajduje się obecnie w skarbcu katedralnym (niem. Domschatz). Relikwie przechowywane są w bogato zdobionym relikwiarzu.

Następnym celem było nawiedzenie krypty Św. Heleny, gdzie przechowywany jest relikwiarz z głową Św. Heleny. Święta Helena była założycielką tego Bożego domu . Katedra w Trier zawdzięcza  Świętej Helenie Matce Konstantyna Wielkiego za te wszystkie cenne dary i relikwie które posiada. Po krótkiej modlitwie Ordynariusz  Miejsca Biskup Stefan dał do ucałowania relikwie Świętej Heleny, a następnie podarował Tawadrosowi II w prezencie przygotowany wcześniej relikwiarz z relikwią Św. Heleny.

A na koniec było przybycie Patriarchy do kaplicy św. Atanazego, gdzie zostało odprawione krótkie nabożeństwo ekumeniczne.

Św. Atanazy wielki święty przebywał w Trewirze w Galli ( 335-337 ) na wygnaniu za czasów cesarza Konstantyna, po śmierci cesarza Św. Atanazy powrócił do Aleksandrii. W tej Pięknej kaplicy dostrzegamy po przekroczeniu progu świątyni to ikonostas.

Ikonostas to ściana pokryta ikonami, oddzielająca sferę sacrum – ołtarzową, od profanum – miejsca przeznaczonego dla wiernych. Ikonostas został uczyniony na obraz i podobieństwo Królestwa Bożego.

 

Br. Jacek Ścieranka CFCI