Papież przyjął nowego przeora Taizé

W poniedziałek 18 marca, brat Matthew został przyjęty na prywatnej audiencji przez papieża Franciszka. Było to ich pierwsze spotkanie od czasu, gdy 2 grudnia ubiegłego roku brat Matthew został przeorem Wspólnoty z Taizé.

 

Podczas audiencji brat Matthew podziękował papieżowi Franciszkowi za jego posługę jako biskupa Rzymu i podzielił się głęboką wdzięcznością wielu chrześcijan z różnych Kościołów, za spotkanie Ludu Bożego „Together” w dniu 30 września, w szczególności za końcowe błogosławieństwo udzielone przez Ojca Świętego wraz z dwudziestoma przywódcami różnych Kościołów.

Rozmowa dotyczyła także Europejskiego Spotkania Młodych, w Lublanie pod koniec grudnia 2023 r. oraz przygotowań do spotkania w Tallinie, w Estonii, pod koniec grudnia 2024 r., a także o zaproszeniu brata Matthew, aby stać się „pielgrzymami pokoju” w tym czasie wielkiego cierpienia w wielu częściach świata.

 

Przed przyjazdem do Rzymu brat Matthew, wraz z dwoma innymi braćmi, wziął udział w Asyżu, w ekumenicznym kolokwium na temat „Dzień Stworzenia, Tajemnica Stworzenia”, podczas którego przemawiał w pierwszym panelu zatytułowanym „Ekumeniczny Kairos – żyzny grunt dla Dnia Stworzenia”.

Natomiast w środę 13 marca bracia z Taizé przyjęli biskupów Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii, którzy przebywali w Genewie w ramach ekumenicznej podróży studyjnej.