Papież: trzeba modlić się o pokój w tym czasie wojny światowej

Na zakończenie środowej audiencji ogólnej Ojciec Święty zaapelował do wiernych o modlitwę w intencji pokoju.

Niech Duch Święty, którego obecność w Kościele wspominaliśmy w niedawną uroczystość Pięćdziesiątnicy zawsze mieszka w waszych sercach i pomaga wam być mocnymi w wierze, hojnymi w miłości, wytrwałymi w nadziei. Módlmy się też o pokój: potrzebujemy pokoju, świat jest w stanie wojny. Nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie, która tak bardzo cierpi. Nie zapominajmy o  Palestynie, Izraelu, aby ta wojna się skończyła. Nie zapominajmy o Mjamnie, i nie zapominajmy o tak wielu krajach w stanie wojny. Bracia i siostry, trzeba się modlić o pokój w tym czasie wojny światowej. Niech Pan was błogosławi, niech Matka Boża was strzeże. Proszę was, pamiętajcie o mnie w modlitwie! – zaapelował Franciszek.