Papież: władza to służba aż po krzyż

Prawdziwą władzą jest służba, a kto chce „awansować” w życiu chrześcijańskim, musi się uniżyć. Mówił o tym Papież Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W liturgii wzięła udział m.in. kolejna grupa pracowników Radia Watykańskiego, w tym Sekcji Polskiej papieskiej rozgłośni.

W homilii Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszego czytania z Ewangelii św. Marka, gdzie Jezus zapowiada swoją mękę, a kłócących się o pierwszeństwo uczniów wzywa do pokory. Papież zwrócił przy tym uwagę, że „walka o władzę w Kościele to nie sprawa ostatnich dni”, ale miała ona już miejsce za czasów Jezusa. Tymczasem sam Zbawiciel wskazuje, czym jest prawdziwa władza: służbą i to aż po krzyż. Nie ma innej drogi naprzód, niż uniżenie, służba innym. Tymczasem w naszej mentalności pozostaje skłonność do walki o pierwsze miejsca, co znajduje swój ślad nawet w sposobie mówienia.

„Gdy ktoś otrzymuje jakąś funkcję, która w oczach świata wydaje się wyższa, powiada się: O, ona awansowała na przewodniczącą stowarzyszenia, albo: on awansował… – mówił Papież. – Ten czasownik awansować – piękne słowo i trzeba go używać w Kościele, ale w taki sposób: ten awansował na krzyż, tamten awansował na upokorzenie. To jest prawdziwy awans, który lepiej upodabnia nas do Jezusa!”.

Franciszek przypomniał w tym kontekście zalecenie św. Ignacego Loyoli z jego Ćwiczeń Duchownych, by prosić Pana o łaskę bycia upokorzonym. To jest prawdziwa władza w służbie Kościołowi – stwierdził Papież. – To jest prawdziwie Jezusowa droga awansu.

„Droga Pana polega na służbie Jemu, podobnie jak On sam służył – kontynuował Ojciec Święty. – My mamy Go naśladować na drodze służby. To jest prawdziwą władzą w Kościele. Chciałbym dzisiaj modlić się za nas wszystkich, by Pan udzielił nam łaskę zrozumienia, że prawdziwą władzą w Kościele jest służba. A także, by zrozumieć tę złotą zasadę, której uczył On nas swoim przykładem: dla chrześcijanina awansowanie, postępowanie naprzód oznacza uniżenie się. Prośmy o tę łaskę”.