Papież wyniósł ks. Krzysztofa Nykiela do godności biskupiej

Ojciec Święty mianował księdza prałata Krzysztofa Józefa Nykiela, Regensa Penitencjarii Apostolskiej, biskupem tytularnym Velia – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Ks. biskup-nominat Krzysztof Józef Nykiel urodził się w Osjakowie 28 lutego 1965 r. W 1984 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W 1990 r. przyjął święcenia kapłańskie i należy do duchowieństwa archidiecezji łódzkiej.

W roku 2001 uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W latach 1995-2002 pracował w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 1 lipca 2002 podjął pracę w Kongregacji Nauki Wiary. Od 18 grudnia 2009 był zastępcą sekretarza Międzynarodowej Komisji Badającej sprawę autentyczności objawień w Medjugorie.

26 czerwca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go regensem Penitencjarii Apostolskiej.

Penitencjaria Apostolska zwana także Trybunałem Pokuty, jest najwyższym sądem kościelnym w sprawach sumienia. Do jego kompetencji należą wszystkie kwestie dotyczące życia wewnętrznego oraz związane z odpustami. Udziela on rozgrzeszeń, dyspens i innych łask zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej oraz rozstrzyga sprawy związane ze sprawowaniem sakramentu pokuty. Troszczy się też o to, by w czterech bazylikach papieskich Wiecznego Miasta była dostateczna liczba penitencjarzy posiadających właściwe uprawnienia. Urząd regensa odpowiada rangą sekretarzowi w innych dykasteriach.