Papież wzywa do modlitwy różańcowej za Syrię

„Drodzy bracia i siostry, miesiąc maj jest poświęcony Maryi – mówił Franciszek. – Zachęcam was do pogłębiania pobożności Maryjnej poprzez codzienne odmawianie różańca, modląc się szczególnie o pokój w Syrii i na całym świecie”.”