Papież z okazji 350-lecia objawień w Paray-le-Monial

Papież spotkał się z uczestnikami kongresu z okazji 350-lecia objawień w Paray-le-Monial, które doprowadziły do ożywienia w Kościele kultu Najświętszego Serca. Przypomniał, że w przesłaniu przekazanym za pośrednictwem św. Małgorzaty Mari Alacoque Pan Jezus domagał się m.in. aktów wynagradzających za doznawane przez Niego zniewagi.

Franciszek skupił w przemówieniu właśnie na pojęciu zadośćuczynienia. Przypomniał, że każde zło wyrządzone człowiekowi jest też skierowane przeciw Bogu, o czym najdobitniej świadczy Księga Mądrości Syracha, kiedy zaznacza, że łzy wdowy spływają po policzkach Boga. „Ileż to łez spływa dziś jeszcze po policzkach Boga, kiedy w naszym świecie tak często narusza się godność człowieka i to również w samym Ludzie Bożym?” – mówił Ojciec Święty.

„Jezus prosił św. Małgorzatę Marię o akty wynagradzające za zniewagi wyrządzone przez ludzkie grzechy. Jeśli te akty pocieszały Jego Serce, to oznacza to, że zadośćuczynienie może dać pocieszenie każdemu zranionemu człowiekowi – mówił Papież. – Oby wasz kongres przyczynił się do pogłębienia znaczenia tej pięknej praktyki wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, która dziś może być nieco zapomniana lub niesłusznie jest uznawana za przestarzałą. Niech pomoże też potwierdzić należne jej miejsce w drodze pokuty każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Modlę się, aby wasz Jubileusz Najświętszego Serca wzbudził w wielu pielgrzymach wdzięczną miłość i czułość względem Jezusa. Niech sanktuarium w Paray-le-Monial będzie zawsze miejscem pocieszenia i miłosierdzia dla wszystkich, którzy szukają wewnętrznego pokoju”.

 

Św. Małgorzata Maria Alacoque urodziła się 22 lipca 1647 r. w Lauthecourt we Francji. W wieku 24 lat wstąpiła do klasztoru wizytek w Paray-le-Monial. Już w początkowym okresie swego życia zakonnego doświadczała osobistych spotkań z Jezusem Chrystusem, który przekazał jej zadanie niesienia ludziom posłannictwa o Jego Najświętszym Sercu – kochającym ludzi i spragnionym ich miłości. W związku z otrzymanym orędziem i poleceniem, aby ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz przystępowano do pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej, doznała wielu przykrości i sprzeciwów.

W pewnych okresach pełniła w klasztorze funkcje asystentki przełożonej zgromadzenia oraz mistrzyni nowicjuszek. Zmarła w klasztorze 17 października 1690 r. w wieku 43 lat. Kiedy wieść o tym rozniosła się po okolicy, wierni przybyli licznie do kościoła, aby pożegnać osobę cieszącą się już za życia opinią świętości. Została ogłoszona błogosławioną przez papieża Piusa IX 18 września 1864 r., a świętą 13 maja 1920 r. przez papieża Benedykta XV. W liturgii Kościoła katolickiego wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque obchodzi się 14 października. W ikonografii przedstawiana jest w czarnym habicie wizytek, w rękach trzyma przebite serce.