Pełna radość

Wprowadzenie do modlitwy na 6 Niedzielę Wielkanocną, 5 maja

 

Tekst: J 15, 9-17

Prośba: o trwanie w miłości Bożej i miłość wzajemną wobec każdego człowieka.

 

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • W tych dniach, poprzedzających Jego powrót do Ojca poprzez Wniebowstąpienie, Jezus nieustannie mówi nam o miłości i daje ostatnie wskazówki. Dzisiaj usiądź przy Panu i słuchaj uważnie. Słuchaj i bądź świadomy tego, że w czasie mówienia On patrzy na Ciebie – bo mówi do Ciebie. Czy Ty także jesteś w Niego wpatrzony, a może uciekasz wzrokiem? Patrz, jeśli możesz, na Jezusa i słuchaj tak, jakby mówił te słowa jedynie do Ciebie. Możesz nawet w niektórych zdaniach zamienić liczbę mnogą na pojedynczą. Słuchaj Pana, który przemawia prosto do Twojego serca.
  • Najpierw o tym, że trwanie w Jego miłości przynosi jako owoc – głęboką radość. Ta radość nie jest nasza, lecz Jego. Z Jego łaski możemy wtedy odczuwać to, co On sam przeżywa. Możemy przeżywać Jego radość, a nie naszą radość. Bo prawdziwą radość w naszym życiu przynosi miłość i do tego Jezus nas wzywa – trwajcie w miłości. Ale JEGO MIŁOŚCI.
  • I daje nam dziś jeszcze jedno Słowo – miłujcie siebie wzajemnie. Nie jakkolwiek, ale tak, jak JA WAS UMIŁOWAŁEM. Możesz porównać te słowa do przykazania Boga i bliźniego.: „Będziesz miłował Pana, Boga Twego, z całego serca Twego, całej duszy Twojej, ze wszystkich sił Twoich. A bliźniego swego jak siebie samego.”. Ta pierwsza część przykazania streszcza się w Jezusowych słowach: TRWAJCIE W MIŁOŚCI MOJEJ. Ta druga zaś część w słowach: ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI. Można więc powiedzieć, że istotą życia chrześcijańskiego jest Trwać w miłości Chrystusa oraz miłować siebie wzajemnie jak Jezus nas umiłował.
  • To sprawia, że stajemy się przyjaciółmi Jezusa, a nie tylko Jego sługami. I za nas Jezus oddaje swoje życie, bo prawdziwy przyjaciel właśnie to czyni – oddaje życie za przyjaciół.

 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia.