Pierwsza seria rekolekcji rocznych…

Pierwsza seria rekolekcji rocznych odbywa się w Domu Generalnym w Puszczykowie w dniach 26 stycznia – 1 lutego. Uczestniczą w niej Bracia Serca Jezusowego z domów zakonnych z Polski oraz z Trewiru i Rzymu. Rekolekcje prowadził będzie ks. Tomasz Łukasiuk. Czas rekolekcji jest okresem intensywnej modlitwy, wycieszenia, pozostawienia na boku swoich obowiązków służbowych. W tym czasie Bracia uczestniczą we wspólnej Eucharystii, naukach rekolekcyjnych oraz uczestniczą we wspólnej modlitwie różańcowej, Koronce do Miłosierdzia Bożego i adoracji Jezusa Eucharystycznego. Pod koniec rekolekcji Bracia przeżywają dzień pokuty i pojednania.

Bracia Serca Jezusowego biorący udział w pierwszej serii rekolekcji polecają się modlitwom wszystkich naszych Dobroczyńców, Przyjaciół i Sympatyków odwzajemniając się modlitwą przed obrazem Serca Jezusowego w kaplicy Domu Generalnego w Puszczykowie.