Pierwszy synod papieża Franciszka

Ten pierwszy Synod obecnego pontyfikatu odbędzie się dokładnie za rok i potrwa dwa tygodnie, od 5 do 19 października 2014 r. Jego tematem będą „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”.

Jest to tym razem nadzwyczajne zgromadzenie synodalne, już trzecie z kolei. Po raz pierwszy tego typu Synod Biskupów odbył się jeszcze za pontyfikatu Pawła VI, w 1969 r., dwa lata po pierwszym w historii zgromadzeniu zwyczajnym tego Synodu (w 1967 r.). Poświęcony był współpracy Stolicy Apostolskiej z konferencjami biskupów. Natomiast drugie Zgromadzenie Nadzwyczajne Synodu Biskupów zwołał Jan Paweł II w 1985 r. Odbyło się ono w 20-lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II.

Papież zwołał Synod, by o duszpasterstwie rodzin rozstrzygać wspólnotowo, a nie w pojedynkę – mówi ks. Lombardi.

Duszpasterstwo rodzin wymaga dziś rozwiązań wypracowanych w pełnej jedności wspólnoty Kościoła. Rozstrzyganie tych kwestii w pojedynkę czy na szczeblu lokalnym mogłoby prowadzić do zamieszania – tak decyzję Papieża o zwołaniu Synodu komentuje ks. Federico Lombardi SJ. Tym samym potwierdza on, że Synod zajmie się także jedną z najpilniejszych kwestii, jaką jest dziś problem rozbitych rodzin.

„Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia Synodu o duszpasterstwie rodzin jest bardzo ważne – powiedział watykański rzecznik. – W ten sposób Papież zabiega o postęp w refleksji i na drodze wspólnoty Kościoła, z odpowiedzialnym współudziałem episkopatu z różnych stron świata. To dobrze, że Kościół postępuje w sposób wspólnotowy w refleksji i modlitwie, przyjmując wspólne wytyczne duszpasterskie w najważniejszych sprawach, takich jak duszpasterstwo rodzin, pod kierunkiem Papieża i biskupów. Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia Synodu w sposób jasny wskazuje tę drogę” – podkreślił ks. Lombardi.