Początek peregrynacji w klasztorach Archidiecezji Gdańskiej

Wędrująca po klasztorach męskich w Polsce Ikona Matki Bożej Częstochowskiej przybyła w poniedziałek 24 lutego do Archidiecezji Gdańskiej. Ikonę ofiarował zakonnikom Sł. B. Kardynał Stefan Wyszyński w 1963 roku, prosząc, by odbyła ona pielgrzymkę po domach zakonnych.
 

Peregrynacja sprzed 50 laty była okazja do modlitwy za odbywający się wówczas Sobór i przemiany w życiu konsekrowanym, które się wówczas dokonywały a także przygotowaniem do Millenium Chrztu Polski. Powtarzana po półwieczu pielgrzymka ma pomóc zakonnikom w duchowym przygotowaniu do nowej ewangelizacji,  a także odrodzeniu osobistej wiary w kontekście współczesnych zagrożeń, wynikających z przemian kulturowych określanych przez Bł. Jana Pawła II mianem cywilizacji śmierci, których symbolem w ostatnim okresie stała się ideologia gender. Zanim Obraz przybył do Sanktuarium „Kalwaria Wejherowska” odbyło się pożegnanie Ikony w ostatnim domu zakonnym Diecezji Pelplińskiej, który nawiedzała. Ojcowie Oblaci z Łeby pożegnali obraz odprawioną wspólnie modlitwa brewiarzową, a następnie nabożeństwem różańcowym, w którym licznie uczestniczyli także wierni ich parafii. Nastepnie o. Kazimierz Malinowski OFMConv i Ks. Piotr Ciepłak MS z sekretariatu KWPZM przewieźli Obraz do klasztoru franciszkanów (OFM) w Wejherowie. Tam oczekiwało na niego ponad 40 zakonników z terenu całej Archidiecezji Gdańskiej, a także siostry zakonne i wierni przybyli do sanktuarium. Ikonę Jasnogórską przywitał O. Daniel Szustak, kustosz sanktuarium w Wejherowie. Po uroczystej intronizacji została odprawiona Msza św., której przewodniczył delegat Metropolity Gdańskiego a zarazem wikariusz biskupi w Archidiecezji ds. życia konsekrowanego o. Janusz Warzocha SJ. On także wygłosił homilię. W koncelebrze uczestniczyli miedzy innymi prowincjałowie franciszkańscy: z Poznania o. Filemon T. Janka OFM i z Gdanska o. Jan Maciejowski OFMConv. Na zakończenie Eucharystii zabrał głos o. Kazimierz Malinowski OFMConv, sekretarz gen. KWPZM, który zwrócił uwagę obecnych na cele odbywanej peregrynacji, a także zachęcił do głębokiego przeżycia przez wspólnoty zakonne dnia skupienia, związanego z nawiedzinami Obrazu. Podziekował również wszystkim obecnym za udział w nabożenstwie.