Podstawowe zadanie mężczyzny

W czwartą niedzielę Adwentu biskup warszawsko-praski przewodniczył uroczystej Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana na Pradze. Liturgię poprzedziło otwarcie i poświęcenie żywej szopki, która stanęła przed kościołem.

Wskazując w homilii na postać św. Józefa, abp Hoser zwrócił uwagę na coraz mocniej występujący w świecie kryzys męskości. – Chłopcy, młodzi mężczyźni zachowują się często jak dzieci. Są niedojrzali, niestali, ciągle mają wątpliwości. Tymczasem Opiekun Najświętszej Maryi Panny i Dzieciątka Jezus uczy nas, że wiara opiera się nie tyle na deklaracjach, ale wyraża się poprzez konkretne czyny. Jak czytamy na kartach Ewangelii, w trudnych momentach wczesnego dzieciństwa Chrystusa Anioł zwracał się nie do Maryi, ale do św. Józefa, aby wziął matkę wraz z dzieckiem i uciekał z nimi do Egiptu – zauważył arcybiskup.

Odwołując się do adhortacji apostolskiej bł. Jana Pawła II "Redemptoris Custos" abp Hoser podkreślił, że podstawowym zadaniem każdego mężczyzny jest zapewnienie kobiecie bezpieczeństwa nie tylko na płaszczyźnie materialnej, ale także moralnej przed tym wszystkim, co może jej szkodzić i grozić oraz opieka nad dzieckiem.

– Rolą mężczyzny jest opieka nad kobietą poprzez służenie jej pomocą, postawa admiracji, uznania i wdzięczności, bo to ona jest nosicielką życia. Nie ma bowiem życia rodzinnego bez kobiety. To ona wprowadza serce do życia w rodzinie, to ona wprowadza klimat, to ona swoją znakomitą intuicją jest w stanie ocieplić wszystkie relacje, nie tylko rodzinne, ale także i społeczne – stwierdził.