Polska nominacja w Watykanie

Ks. Piotr Bajor został referentem watykańskiej Dykasterii Kultury i Edukacji w sprawach duszpasterstwa akademickiego. 51-letni kapłan, pochodzący z diecezji tarnowskiej, pracuje w Watykanie od 2007 roku. W ówczesnej Kongregacji Edukacji Katolickiej, która weszła w skład nowej dykasterii, zajmował się sprawami dotyczącymi uniwersytetów i wydziałów teologicznych w krajach Europy środkowo-wschodniej.

 

Jego nominacja wpisuje się w trwający proces reformy Kurii Rzymskiej. „Moim zadaniem będzie bycie osobą pierwszego kontaktu między watykańską dykasterią a ośrodkami na całym świecie, zarówno katolickimi jak i świeckimi, które mają odpowiadać za duszpasterstwo studentów” – mówi Vatican News ks. Bajor.

 

„W duchu reformy Kurii Rzymskiej – po połączeniu Papieskiej Rady ds. Kultury i Kongregacji Edukacji Katolickiej – obecna Dykasteria Kultury i Edukacji zwraca uwagę na przestrzeń, która do tej pory nie była wyakcentowana w pracach kurii czy jakiejkolwiek dykasterii. Chodzi o zajęcie się duszpasterstwem akademickim studentów” – mówi ks. Bajor. Wskazuje, że do tej pory wcześniejsza kongregacja edukacji czy obecna dykasteria zwracały bardziej uwagę na działanie administracyjne: na promocję wydziałów kościelnych, uniwersytetów kościelnych i uniwersytetów katolickich oraz opiekę nad nimi. „Aktualnie przełożeni dykasterii zwrócili uwagę, że istnieje przestrzeń, która do tej pory nie była wykorzystana, jaką stanowi duszpasterstwo akademickie. Było ono oczywiście zaopiekowane przez różne struktury danych państw, Konferencji Episkopatów, czy Konferencji Biskupów Europejskich, ale z ramienia Watykanu i Kurii Rzymskiej brakowało takiego spojrzenia i takiej troski” – podkreśla nowy referent ds. sprawa duszpasterstwa akademickiego z ramienia watykańskiej Dykasterii Kultury i Edukacji.