Ponowienie aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w krakowskiej Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa

W tym roku będziemy obchodzić dwa jubileusze związane z krakowską Bazyliką Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której posługują księża jezuici.

Dnia 29 maja 2021 r. będziemy obchodzić setny jubileusz konsekracji bazyliki NSPJ w Krakowie. Z tej okazji uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, Metropolita krakowski.

Natomiast 11 czerwca 2021 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy św. o godz. 18.00 w bazylice NSPJ w Krakowie będzie miał miejsce akt poświęcenia Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w 100. rocznicę tego wydarzenia, przy udziale Konferencji Episkopatu Polski, która w dniach od 11 do 12 czerwca 2021 r. będzie miała zebranie plenarne na terenie Archidiecezji Krakowskiej. Mszy św. będzie przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP, on też dokona aktu odnowienia poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

W łączności z tym wydarzeniem poświęcenie to zostanie również dokonane w każdej polskiej parafii tego samego dnia. Poświęcenie to, będąc odpowiedzią na nieskończoną miłość Boga, którą w pełni objawia Jezus Chrystus, będzie również publicznym zadośćuczynieniem Jezusowi za nasze grzechy, którymi przez te lata raniliśmy Jego Najświętsze Serce.

Przygotowanie do tego poświęcenia rozpoczniemy w Święto Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2021 r., a zakończymy uroczystościami 11 czerwca tegoż roku. W ramach przygotowania do tych uroczystości księża jezuici opracowali materiały duszpasterskie, które dzięki Wydziałowi Duszpasterskiemu Konferencji Episkopatu Polski zostały rozesłane do wszystkich parafii w Polsce. Wielkopostny etap przygotowań zostanie zwieńczony poświęceniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa małżeństw, rodzin i wspólnot parafialnych w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Przygotowane zostały także materiały duszpasterskie na pierwsze piątki miesiąca, propozycje kazań pasyjnych, dróg krzyżowych i nabożeństw czerwcowych. W Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie będą również organizowane konferencje, wieczory uwielbienia i koncerty, o czym będziemy informować. W mediach katolickich będą się ukazywały artykuły na temat kultu Serca Bożego. Planowane jest wydanie specjalnego albumu poświęconego bazylice i kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Informacje i transmisje z uroczystości będzie można znaleźć na stronie internetowej (bazylikaserca.pl) i kanale youtube Bazyliki (Jezuici Kraków).

Chcielibyśmy, aby to wszystko służyło pomocą w osobistym, małżeńskim, rodzinnym, parafialnym, a w końcu narodowym poświęceniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Świadomi naszych grzechów chcemy Pana Jezusa przeprosić i zadośćuczynić Mu za wszystkie grzechy, zgorszenia i zaniedbania. Chcemy również odnowić nasze serca ucząc się od Jezusa, którego Serce jest ciche i pokorne.

Jubileusz i przygotowanie do niego może być dla nas wszystkich okazją do odnowienia duchowego i moralnego naszego Narodu i Kościoła. Odnowienia, przez stałe pogłębianie więzi  z naszym Zbawicielem, przez otwarcie na Jego Miłość i obietnice, które nam przekazał przez św. Małgorzatę Marię Alacoque.

Księża jezuici serdecznie zapraszają czcigodnych duszpasterzy, siostry zakonne i wszystkich wiernych do wspólnego przygotowania się do jubileuszu i do ponowienia poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Pragniemy wspólnie dziękować Bogu za dar Jego Najświętszego Serca, któremu tak wiele zawdzięczamy, szczególnie na ziemi krakowskiej.

Zachęcamy do osobistego włączenia się w nurt przygotowań i do samego świętowania poprzez codzienny akt poświęcenia się Sercu Bożemu:

Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia, i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii – dla zbawienia świata. W jedności z całym Kościołem i Jego Matką – Maryją, przez Jej pośrednictwo, proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.

 

o. Robert Więcek
Dyrektor Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy

o. Wacław Królikowski SJ
Rektor Kolegium Księży Jezuitów i Bazyliki NSPJ w Krakowie

o. Jarosław Paszyński SJ
Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego