Przepis św. Teresy na modlitwę. Potrzeba zdeterminowanej determinacji.

Minęło kilka dni nowego roku. Wielu z nas za noworoczne postanowienie wzięło sobie modlitwę. Święta Teresa Wielka radzi, by modlić się ze „zdeterminowaną determinacją”

 

Postanowienia na nowy rok, które planujemy realizować przez najbliższe 12 miesięcy, to praktyka wielu z nas. Wiemy jednak z doświadczenia, że w miarę upływu czasu – jeśli nie mamy silnej woli i dobrego planu, jak osiągnąć nasz cel – szybko zapominamy o dobrych decyzjach podjętych u progu nowego roku.

To samo dzieje się w przypadku modlitwy. Rozwój duchowy jest czymś, co musimy traktować bardzo poważnie: mówimy o naszej relacji z Bogiem. I tak jak w przypadku relacji międzyludzkich, nasz związek z Panem należy stopniowo rozwijać. Spotkania z przyjaciółmi to spędzanie wspólnie czasu, głębokie rozmowy, odkrywanie wzajemnych podobieństw, dzielenie się marzeniami, projektami i problemami. Powinniśmy traktować Boga w ten sam sposób.

Metoda św. Teresy od Jezusa

Św. Teresa z Ávila wiedziała, że ​​należy łączyć modlitwę z codziennym życiem chrześcijańskim. Cnoty ewangeliczne są naszym wsparciem w dążeniu do doskonałości i muszą być częścią duchowej drogi. Ten, kto chce dotrzeć do nieba, napotka przeszkody, o które może się potknąć. Czasami mogą to być czynniki zewnętrzne, takie jak hałas i środowisko, w którym się poruszamy; innym razem będą to czynniki wewnętrzne, takie jak przywiązania i pragnienia nie do końca zgodne z wolą Bożą.

Święta Teresa miała świadomość, że Bóg zna nasze słabości. Zachęcała jednak, byśmy byli przygotowani i pełni dobrych chęci. Mówiła o „zdeterminowanej determinacji”.

Zdeterminowana…

Po pierwsze mamy zatem zdeterminowanie. Co ono oznacza? To, że człowiek musi mieć jasno sformułowany, określony cel. Modlitwa i kontakt z Bogiem jest czymś konkretnym i wyraźnym.

… determinacja

Określenie jasnego celu to pierwszy krok. Teraz potrzeba determinacji. Stanowcza decyzja o modlitwie, podjęta dobrowolnie i ze zrozumieniem, że ponosi się za nią odpowiedzialność, jest wyborem, który wymaga odwagi i samozaparcia.

Zdeterminowana determinacja do modlitwy

Podsumujmy: modlitwa ze zdeterminowaną determinacją oznacza odwagę, wytrwałość i dużo miłości, stawianie czoła lękom, obawom i oporowi wobec miłości, które mogą się w nas zrodzić. To także wierność, oddanie i pozwolenie, aby Bóg mógł nas uwieść. Czy możemy być bezpieczniejsi, jeśli Bóg zapewnia nam swoją wierną pomoc? Święta Teresa poświęciła swoje życie modlitwie i pracy, wiedząc, że nie może pragnąć niczego więcej.

Naśladujmy jej przykład ze zdeterminowaną determinacją.