Przygotowania do koronacji wizerunku św. Józefa

„Kult opiekuna Świętej Rodziny w Poznaniu cały czas trwa, mimo kasaty zgromadzenia przez władze pruskie w okresie zaborów i zaginięcia czczonego pierwotnie w tym miejscu obrazu św. Józefa. Dlatego też kościół ten został przed czterema laty podniesiony do rangi sanktuarium, a obecnie otaczany w nim kultem obraz będzie ukoronowany” – wyjaśnia o. przeor dodając, że inicjatywa wystąpienia z prośbą do metropolity poznańskiego o koronację wizerunku św. Józefa na prawie diecezjalnym wyszła ze strony jego czcicieli i tutejszej wspólnoty zakonnej.

Przygotowaniem do tej uroczystości będzie dziewięciotygodniowa Nowenna do św. Józefa, która rozpocznie się w najbliższą środę, 15 styczna, o godz. 18, pod przewodnictwem poznańskiego biskupa pomocniczego Grzegorza Balcerka. Towarzyszyć będzie jej hasło „Św. Józef nauczyciel modlitwy”. Odtąd, co tydzień na wspólnej modlitwie przed cudownym wizerunkiem będą gromadzili się wierni, przede wszystkim mieszkańcy Poznania i najbliższych okolic, wraz ze swoimi duszpasterzami.

„Co tydzień też w sposób szczególny do udziału w nowennie zaproszeni są członkowie innych wspólnot czy grup duszpasterskich tak, aby różne środowiska miały okazję lepiej poznać to miejsce i zbliżyć się do otaczanego tu kultem św. Józefa” – tłumaczy o. Milewski. W najbliższą środę więc w modlitwie uczestniczyć będą członkowie parafialnych i ekonomicznych Rad Duszpasterskich, następnie wspólnoty różańcowe, młodzież, duszpasterstwa mężczyzn czy osoby życia konsekrowanego.

W ramach przygotowań do koronacji 13 marca w Poznaniu odbędzie się również sesja józefologiczna z udziałem m.in. ks. prałata Andrzeja Latonia z Kalisza, prezesa Polskiego Studium Józefologicznego. Natomiast w dniach 19-22 marca zaplanowano rekolekcje wielkopostne związane tematycznie ze św. Józefem, modlitwą i pojednaniem z Bogiem.

„Modlitwa, z którą łączy się nawiązanie przyjaźni z Bogiem i pojednanie z Nim, to szczególny charyzmat karmelitów. Ku temu staramy się też prowadzić ludzi, a nasz kościół znany jest wśród poznaniaków, jako szczególne miejsce posługi w konfesjonale” – zaznacza przeor poznańskich karmelitów.

Wyraża przy tym nadzieję, że koronacja obrazu przyczyni się do jeszcze większego rozpropagowania kultu św. Józefa w archidiecezji poznańskiej. „Myślę, że korony, oprócz tego, że stanowią wyraz naszej czci dla św. Józefa, będą także dla wielu osób pretekstem do nawiedzenia sanktuarium. Ufam też, że stanie się ono bardziej obecne w świadomości mieszkańców archidiecezji jako miejsce pojednania z Bogiem i łask wypraszanych tu szczególnie dla rodzin” – mówi o. Milewski.

Poznański kościół oo. karmelitów bosych pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został wzniesiony na Wzgórzu św. Wojciecha w 1618 r. i jest pierwszą świątynią pod tym wezwaniem w Polsce. Przez wieki rozwijał się w tym miejscu kult Opiekuna Świętej Rodziny. Obecnie szczególną czcią otaczany jest obraz św. Józefa znajdujący się w ołtarzu głównym, namalowany przez Jerzego Kumalę z Krakowa i umieszczony w kościele w latach 90. XX w.

Z dniem 21 września 2009 r. metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, „mając przed oczyma wielkość św. Józefa, a jednocześnie biorąc pod uwagę jego żywy kult na tym miejscu”, ustanowił kościół oo. karmelitów Archidiecezjalnym Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP. Wyraził też pragnienie, aby „to sanktuarium stało się nowym Nazaretem Archidiecezji Poznańskiej” i „przestrzenią odnowy wiary”.